skip to content
 
 
EP ēka Briselē no iekšpuses
EP ēka Briselē no iekšpuses
 

Politiskās grupas

 

Eiropas Parlamenta deputāti apvienojas politiskajās grupās, kas veidotas atbilstīgi viņu politiskajai pārliecībai, nevis valstiskajai piederībai. Šobrīd Eiropas Parlamentā ir 7 politiskās grupas.

Lai izveidotu politisko grupu, tajā ir jābūt vismaz 25 deputātiem un tai jāpārstāv vismaz viena ceturtdaļa dalībvalstu. Deputāti var darboties tikai vienā politiskajā grupā.

Daži deputāti neiesaistās nevienā politiskajā grupā, un viņi ir pie politiskajām grupām nepiederoši deputāti.

 .
Eiropas Parlamenta politiskās grupas