skip to content
 
 
 

Jaunieši pēta vienaudžu izpratni par politiku

Vecāki un skolotāji - skolēni atzīst, ka tieši Jūsu viedoklis un rīcība visvairāk ietekmē viņu politiskos uzskatus. Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu jaunieši veica aptaujas ar mērķi noskaidrot vienaudžu attieksmi pret vēlēšanām, izpratni par politiku un gatavību iesaistīties, piemēram, balsojot.

19/05/2017
 .

Vai tevi interesē Latvijas likumi? 65% Rīgas 88. vidusskolā aptaujāto jauniešu saka - Jā! Vienlaikus 45% uzskata, ka viņu dalība politiskajos pasākumos neietekmētu situāciju valstī.  Līdzīgi arī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā, kur skolēni secina, ka “politiskās līdzdalības” jēdziens jauniešu vidū ir pārprasts - to attiecinot tikai uz “lieliem politiskajiem lēmumiem”, nevis ikdienas dzīvi. “Jaunieši [..] piedalītos politiskajās aktivitātes, ja politiķi vairāk ieklausītos viņu viedoklī,” secina Rēzeknes valsts poļu ģimnāzisti.

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolēnu veiktās aptaujas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas ietvaros:

Aizkraukles novada vidusskolas skolēnu veiktās aptaujas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas ietvaros:

Aizkraukles novada vidusskolas skolēnu veiktās aptaujas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas ietvaros:

Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas skolēnu veiktās aptaujas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas ietvaros:

 .

VISAS VEIKTĀS APTAUJAS: