skip to content
 
 
 

EP Vēstnieku atklātās stundas

20/01/2020

Ieskaties! Atklātās stundas ap 70 Latvijas skolās par aktuāliem ES tematiem!

Kā tiek pārstāvētas Latvijas intereses Eiropas Savienībā? Kāda ir Brexit ietekme uz Eiropas nākotni? Kā Eiropas Parlaments aizsargā patērētāju tiesības, veselību un nodrošina preču drošumu? Atklātās stundās tiek rīkotas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas ietvaros. Šobrīd klātienes Atklātās stundas pārceltas uz 2020.gada rudeni.

Par programmu “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas”

“Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” ir ES mēroga programma, kuru sadarbībā ar pedagogiem īsteno Eiropas Parlamenta birojs Latvijā vairāk kā 70 Latvijas skolās. Jau ceturto mācību gadu savos novados, pilsētās EP Vēstnieku skolu skolotāji un skolēni brīvprātīgi izglīto un iesaista vienaudžus un sabiedrību diskusijās par Latvijai būtiskiem Eiropas Savienības jautājumiem, vairo zināšanas, mazina aizspriedumus un pilnveido jauniešu pilsonisko kompetenci, stiprinot eiropeisko identitāti. Programmas mērķis ir jauniešos veicināt apziņu par sevi kā nozīmīgu Eiropas Savienības daļu un vairot zināšanas, motivēt līdzdarboties. Programma paredzēta 9.-12. klašu audzēkņiem un sniedz tik ļoti nepieciešamo metodisko atbalstu skolotājiem, integrētas ES tematikas iekļaušanai formālajā un neformālajā mācību procesā, atspoguļojot mūsu mijiedarbību ar Eiropu - kultūrā, vēsturē, literatūrā, mākslā, mūzikā, fizikā, ķīmijā, svešvalodās u.c.

Uz Atklātajām stundām ir aicināts ikviens interesents, aicinām informēt par dalību pasākumā, rakstot: jolanta.bogustova@europarl.europa.eu Vietu skaits ierobežots.