skip to content
 
 
 

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas mācību materiāls “Trāpīts – ES”

30/10/2018

“Trāpīts – ES” ir mācību materiāls, ar kuru Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas izzina Eiropu.

Mācību materiāls rosina skolēnu zinātkāri par Eiropas Savienību, pilnveido zināšanas un izpratni par cēloņsakarībām, attīsta kritiskās domāšanas prasmes, palīdz saskatīt savu lomu ES, formulēt savu attieksmi un diskutēt ar citiem par aktualitātēm kā Latvijā, tā arī Eiropas Savienībā.

Eiropas Vēstures mājas papildmateriāls
Eiropas mācību stūra papildmateriāls