skip to content
 
 
 

Vai jauniešu līdzdalība politikā iespējama?

21/06/2018

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu jaunieši aptaujāja 3000 savus vienaudžus un secināja, ka jaunieši vēlas iesaistīties politiskajos un sabiedriskajos procesos, tomēr tam traucē izpratnes un apziņas trūkums, ka viņi var tos ietekmēt. Daudzi gaida 18 gadu vecumu, kad ir vairāk iespēju līdzdarboties. 

Jaunieši grib zināt: galvenais politisko ziņu avots jauniešu vidū ir internets un televīzija. Tāpēc nepieciešamās attīstīt medijpratības prasmes.

Jaunieši ieklausās vecāku, skolotāju, mediju viedoklī par politiku: Aknīstes vidusskolā 83,5% no aptaujas dalībniekiem ieklausās skolotāju viedoklī, Daugavpils 12. vidusskolā ņem vērā vecāku un radinieku domas, bet Grobiņas ģimnāzijā 66% aptaujāto jauniešu atzīst mediju ietekmi. Apkārtējo cilvēku viedoklim un attieksmei pret politiku ir liela nozīme, tāpēc būtiski jauniešiem palīdzēt - skaidrot, mudināt un atbalstīt!

Jauniešu vēlmei iesaistīties traucē izpratnes un apziņas trūkums, ka viņi var ietekmēt politiskos procesus, nepietiekamas iespējas mazpilsētās. Daudzi gaida 18 gadu vecumu, kad ir vairāk iespēju līdzdarboties.

Jaunieši līdzdarbojas iesaistoties skolas parlamentā, piedaloties konkursos un olimpiādēs, organizējot pasākumus un diskusijas, veicot brīvprātīgo darbu, diskutējot par politiku ar ģimenes locekļiem un draugiem, piedaloties sporta sacensībās, dziedot koros un dejojot tautas dejas.

Jaunieši grib pilnveidoties, izglītoties, ceļot, gūt pieredzi un nest Latvijas vārdu pasaulē. Politiskās tēmas, par ko jaunieši runā visbiežāk ir vēlēšanas, bēgļu krīze, Brexit, drošība ES un klimata pārmaiņas.

 .

Grobiņas ģimnāzijas skolēnu veiktās aptaujas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas ietvaros:

 .

Gulbenes Novada valsts ģimnāzijas skolēnu veiktās aptaujas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas ietvaros:

 .

Aknīstes vidusskolas skolēnu veiktās aptaujas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas ietvaros:

 .

Visas veiktās aptaujas: