skip to content
 
 
 

Interaktīvas nodarbības par Eiropas Savienību - jauns mācību materiāls “Europe@school"

15/01/2019

Šogad ir iznācis jauns mācību materiāls 14 līdz 18 gadus veciem skolēniem, ko aicinām izmantot ikdienas darbā  “Europe@school”.

Mācību materiāls ietver četros moduļos dalītas 25 nodarbības par Eiropas parlamentāro demokrātiju un Eiropas pilsoniskuma vērtībām. 

Moduļi:

Vai esat informēti?

Iepazīstiet Eiropas Savienību

Attīstiet savas demokrātijas prasmes

Jūsu balss Eiropas Savienībā

Virtuālie papildu rīki:

Mācību materiāla koncepcija veidota, balstoties uz teoriju, ka ikviens ES pilsonis ir kādā no pieciem iespējamiem Eiropas pilsoniskuma posmiem: ir cilvēki, kas neko nezina par ES; ir tādi, kas par to ir dzirdējuši; ir cilvēki, kuri ir zinoši; ir tādi, kuriem piemīt demokrātijas prasmes; ir aktīvi Eiropas pilsoņi. Cilvēki par aktīviem Eiropas pilsoņiem kļūst, iesaistoties aktivitātēs kas veido izpratni; aktivitātēs, kas informē; aktivitātēs, kas attīsta demokrātijas/ pilsoniskās prasmes un aktivitātēs, kas iedrošina cilvēkus kļūt par aktīviem Eiropas pilsoņiem. Katrs no materiālā ietvertajiem moduļiem atbilst vienam no minētajiem aktivitāšu veidiem. Mācību līdzeklis ietver gan skolotāju rokasgrāmatu un pielikumus, gan skolēnu darba burtnīcu, prezentācijas, tiešsaistes viktorīnas un balsošanas rīku. Mācību materiāls izdots visās ES oficiālajās valodās – attiecīgi iederēs gan nozares mācību stundās, gan valodu mācību stundās.

Materiālu sagatavojusi bezpeļņas organizācija “Ryckevelde” pēc Eiropas Parlamenta lūguma.

Mācību materiāli lejupielādei: