skip to content
 
 
 

Motivē zināt: mācību materiāli par Eiropas Savienību

16/07/2020

Katrā EP Vēstnieku skolas mācību gadā skolotāji un skolēni rada vērtīgus mācību materiālus par Eiropas Savienības tematiku – prezentācijas, nodarbību plānus, darba lapas, krustvārdu mīklas un viktorīnas. Izstrādātie metodiskie materiāli ir integrējami ģeogrāfijā, vēsturē, dabaszinībās, valodās un citos priekšmetos – pēc pedagoga ieskatiem un atbilstības situācijai.

Zemāk pieejams gadu gaitā izstrādāto mācību materiālu kopsavilkums, kurā gūt ieskatu un smelties idejas aizraujošām mācību stundām par Eiropas Savienības aktualitātēm. 

Angļu valoda

Dabaszinības un ģeogrāfija

Ekonomika

Fizika

Filozofija

Ķīmija

Kulturoloģija

Sociālās zinības

Vēsture

Latviešu valoda