skip to content
 
 
Jaunieši EP Strasbūrā
Jaunieši EP Strasbūrā
 

R. Šūmana prakse

R. Šūmana prakses mērķis ir veicināt ES pilsoņu izglītību un profesionālo apmācību un sniegt ieskatu par Eiropas Parlamenta darbību.

 

Prakses ilgums ir pieci mēneši.

Prasības personām, kuras piesakās R. Šūmana praksei:

  • vecums vismaz 18 gadi;
  • iegūts(-i) augstākās izglītības diploms(-i);
  • ir nepieciešamās valodu zināšanas;
  • derīga izziņa par sodāmību;
  • iepriekš nav strādāts nevienā ES iestādē vai struktūrā ilgāk kā divus secīgus mēnešus;
  • ne jaunāko, ne vecāko kursu studenti sešus mēnešus pirms prakses sākuma nav piedalījušies mācību apmeklējumu programmās.

Prakses periodi un pieteikumu iesniegšanas termiņi:

  • Praksei no 1. oktobra līdz 28./29. februārim var pieteikties no 1. jūnija līdz 30. jūnijam
  • Praksei no 1. marta līdz 31. jūlijam var pieteikties no 1. novembra līdz 30. novembrim

Lai pieteiktos R. Šūmana praksei, lūdzam skatīt prakses piedāvājumu galveno lapu .

Katrā izsludinātajā prakses periodā kandidāti var pieteikties trim prakses piedāvājumiem.

Pēc pieteikšanās termiņa vai spontāni iesniegti pieteikumi netiek izskatīti.

Katru gadu praksei Eiropas Parlamentā piesakās 21 000 cilvēku, no kuriem tiek izraudzīti 900 cilvēku.

Darbā pieņemšanas un atlases procedūras ir veidotas tā, lai kandidātiem ar invaliditāti būtu nodrošinātas tādas pašas iespējas kā pārējiem kandidātiem.

Plašāka informācija un pieteikumu veidlapas