skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

ES-Turcijas bēgļu darījums: nav ideāls, bet vismaz reāls

13/04/2016

Trešdien EP deputāti ar Padomes priekšsēdētāju Tusku un Komisijas prezidentu Junkeru apsprieda ES 18. marta vienošanos ar Turciju par migrantu un patvēruma meklētāju atgriešanu no Grieķijas salām uz Turcijas teritoriju.

EP deputātu vairākums pauda bažas par ES un Turcijas vienošanos un aicināja Komisiju un Padomi cieši uzraudzīt cilvēktiesību un vārda brīvības stāvokli Turcijā, kā arī pārbaudīt ziņas par to, ka Turcijas iestādes spiež Sīrijas bēgļiem atgriezties Sīrijā. Viņi arī apšaubīja, vai Turciju var patiešām uzskatīt par bēgļiem drošu valsti.

Vairāki EP deputāti šaubījās par to, vai darījums patiešām darbosies, norādot, ka cilvēku kontrabandisti vienkārši atradīs jaunus ceļus. Daži bija nobažījušies par personāla trūkumu lai cīnītos ar cilvēku pieplūdumu Grieķijā, kā arī par apstākļiem, kādos tur atrodas patvēruma meklētāji. Savukārt citi uzsvēra, ka darījums ar Turciju, lai arī nav ideāls, tomēr ir reālākais no pašlaik pieejamajiem risinājumiem pašreizējās situācijas uzlabošanai.

EP deputāti arī nosauca prioritātes pašlaik gatavotajai “Dublinas” sistēmas reformai (Dublinas sistēma nosaka, kura valsts ir atbildīga par patvēruma pieteikumu apstrādi). Viņi uzsvēra, ka dalībvalstīm ir jāuzņemas atbildība par pārcelšanas un pārmitināšanas sistēmas īstenošanu un atkārtoja vajadzību nodrošināt drošus un likumīgus ceļus uz Eiropu.

Debašu dalībnieku repliku videoieraksti:

Eiropadomes prezidents Donald Tusk (1.daļa)
Eiropadomes prezidents Donald Tusk (2.daļa)
Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Juncker (1.daļa)
Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Juncker (2.daļa)
Manfred Weber (EPP, Vācija)
Gianni Pitella (S&D, Itālija)
Syed Kamall (ECR, Lielbritānija)
Guy Verhofstadt (ALDE, Beļģija)
Gabriele Zimmer (GUE/NGL, Vācija)
Rebecca Harms (Greens/EFA, Vācija)
Nigel Farage (EFDD, Lielbritānija)
Harald Vilimsky (ENF, Vācija)
Zoltán BALCZÓ (NI, Ungārija)

Saites

EP Live
EbS+
Foto, video un audio materiāli
Eiropadomes 17.-18. Marta sanāksmes secinājumi
ES-Turcijas paziņojums, 2016.gada 18.marts
Eiropas Komisijas jautājumi un atbildes par ES-Turcijas vienošanos

 

Papildu informācijai:
Signe Znotiņa-Znota,
Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā,
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu