skip to content
 
 
EP sēzu zāle
EP sēzu zāle
 

Kā kļūt par Eiropas Parlamenta deputātu?

Kā var kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās un kļūt par Eiropas Parlamenta deputātu?

Lai kļūtu par Eiropas Parlamenta deputātu, ir jāpiedalās Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Latvijā to ir iespējams izdarīt, ja jūs iekļauj vienā  no partiju sarakstiem, kas kandidē vēlēšanās. Individuāli kandidēt nav iespējams. 

Minimālais vecums kandidātam Latvijā - 21 gads. 

Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir iespējams kandidēt arī jebkurā citā ES dalībvalstī, ievērojot attiecīgās valsts Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumu.

Nākamās Eiropas Parlamenta vēlēšanas būs 2024.gadā. 

Kādi ir amatu savietošanas ierobežojumi deputātiem?

Eiropas Parlamenta deputātiem ir amatu savietojamības ierobežojumi. Eiropas Parlamenta deputāta amats nav apvienojams ar ES dalībvalsts valdības locekļa vai nacionālā parlamenta deputāta, Eiropas Komisijas, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Centrālās bankas, Revīzijas palātas vai Eiropas Investīciju bankas valdes locekļa amatu. To ES iestāžu vai struktūru, kas izveidotas saskaņā ar ES Līgumiem, lai pārvaldītu Kopienas līdzekļus, aktīvi nodarbinātajiem ierēdņiem arī ir aizliegts būt par Eiropas Parlamenta deputātiem.

Deputāti no Latvijas arī nevar pildīt Latvijas Republikas Prezidenta, Valsts Kontroles darbinieka, vēstnieka, Satversmes tiesas tiesneša, policista vai militārpersonas amatu. 

Kas ievēl Eiropas Parlamenta deputātus?

Eiropas Parlamenta deputātus ievēl Eiropas Savienības pilsoņi, kas sasnieguši 18 gadu vecumu. Izņēmums ir Austrija, kur var piedalīties vēlēšanās jau no 16 gadiem. Dažās valstīs piedalīšanās Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir obligāta (Beļģijā, Luksemburgā, Grieķijā un Kiprā). 

Eiropas Parlamenta vēlēšanu likums
Centrālās vēlēšanu komisijas informācija par Eiropas Parlamenta vēlēšanām
Priekšvēlēšanu aģitācija