skip to content
 
 
 

Par “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolām” pasludina pirmās 23 Latvijas skolas

Piektdien, 26.maijā, noticis pirmais “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” izlaidums - programmas pirmajā gadā to veiksmīgi īstenojušas jeb “absolvējušas” 23 skolas no dažādām Latvijas pilsētām.

26/05/2017
26.maija EP Vēstnieku skolas absolventi
26.maija EP Vēstnieku skolas absolventi
Goda plāksne
Goda plāksne
Svinīgs brīdis kopā IZM ministru Kārli Šadurski
Svinīgs brīdis kopā ar Izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski
 .

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele programmu absolvējušajām skolām pasniedza “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” goda zīmes.

Izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis pauda gandarījumu par aktīvu un plašu skolu iesaistīšanos “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” programmā. “Pirmais izlaidums apliecina skolotāju un skolēnu aizrautību, ieguldīto darbu, lai kļūtu par pirmajiem “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” “absolventiem”. Programmas īstenošana ir praktisks piemērs kompetenču pieejā balstītām pārmaiņām mācību pieejā un saturā. Tās ir gan starppriekšmetu saites, gan veids un pieeja, kā tiek īstenots mācību process. Svarīgi, ka jaunieši gūst zināšanas un izpratni aktīvai līdzdalībai un interesei par sabiedriski politiskiem procesiem, vēlmi piedalīties pilsoniskās sabiedrības veidošanā. Pilsoniskā līdzdalība ir iespēja ikvienam ietekmēt procesus,” uzsvēra ministrs.

Eiropas Parlamenta Informācijas biroja vadītāja Marta Rībele: “Veiksmīgi uzsākto “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” programmu jau šoruden turpinās vēl citas Latvijas skolas - vēlme iesaistīties ir liela, kas vienlaikus pārsteidz un priecē. Eiropas Savienība ir ikvienam svarīga tēma, jo tā tieši vai netieši, agrāk vai vēlāk skar ikvienu ES iedzīvotāju. Mācību saturā iekļaujot informāciju par ES, nodrošinām iespēju plašākā dimensijā skolotājam un skolēniem mācīties kopā, attīstīt kritisko domāšanu, kā arī izprast praktisko saikni starp cilvēku un Eiropas Savienību.”

Izlaidumā piedalījās ap 100 skolotāji un skolēni - jaunie Eiropas Parlamenta vēstnieki. Starp programmas absolventiem ir skolas no Rīgas, Rēzeknes, Bauskas, Aizkraukles, Dobeles, Jelgavas, Cēsīm, Alūksnes, Preiļiem, Jūrmalas, Ventspils u.c. Aktīvākie skolotāji un skolēni brauks uz Eiropas Parlamentu Briselē un Strasbūrā.

 Par programmu “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas”

“Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” ir ES mēroga programma, kuru sadarbībā ar pedagogiem Eiropas Parlamenta Informācijas birojs (EPIB) Latvijā sāka šajā mācību gadā. Programmas pirmajā 2016./2017. mācību gada ciklā iesaistījušies vairāk nekā 50 skolotāji no dažādām Latvijas skolām. Šoruden EPIB Latvijā turpinās programmu arvien jaunās Latvijas skolās.

Programmas mērķis ir jauniešos veicināt apziņu par sevi kā nozīmīgu ES daļu, rosināt izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivēt līdzdarboties. Programma paredzēta 9.-12. klašu audzēkņiem un sniedz tik ļoti nepieciešamo metodisko atbalstu skolotājiem, integrētas ES tematikas iekļaušanai formālajā un neformālajā mācību procesā, atspoguļojot mūsu mijiedarbību ar Eiropu - kultūrā, vēsturē, literatūrā, mākslā, mūzikā, fizikā, ķīmijā, svešvalodās u.c.

 “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” programmā aktīvi iesaistās arī Latvijas eiroparlamentārieši.

 Skolām, kuras iesaistās projektā, ir pieejams šāds atbalsts:

  • Skolotāju semināri Latvijā un Briselē, saņemot metodisku atbalstu darbā par ES tematiku;
  • Mācību materiāls par ES sešos moduļos (vēstures, ekonomikas, politikas u.c. aspektos) ar uzdevumiem un aktivitātēm par ES. Mācību materiāls ir integrējams dažādos mācību priekšmetos;
  • Izglītojoši pasākumi skolēniem, t.sk., dalība Eiropas Jaunatnes dienās un EUROSCOLA (skolēnu diskusijas un parlamentārā darba simulācijas) Eiropas Parlamentā Strasbūrā, Francijā;
  • Aktivitātes skolās, t.sk., atbalsts praktisku iesaistes mehānismu īstenošanai skolās ES tēmas ietvaros (Eiropas dienas organizēšana u.c.). 

 Eiropas Parlaments jauniešiem

Eiropas Parlaments aktīvi piedalās jaunatnes politikas izstrādē, piemēram, balsojot par ES jaunatnes stratēģiju[1], piešķirot līdzekļus Jaunatnes garantijas programmai, kā arī iestājoties par jauniešu nodarbinātību un jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu[2]. 2017. gada ES budžetā[3] EP deputāti nodrošinājuši lielāku atbalstu jauniešiem bez darba un studentu apmaiņas programmai Erasmus+.

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas 2017:

Papildus informācija

Foto no pirmā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” izlaiduma
“Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” paveiktais un mācību materiāli:
Noderīga EP informācija jauniešiem:
Par jauniešu iesaisti EP darbā:
Eiropas Jaunatnes portāls
Skolotāji kļūst par Eiropas Parlamenta vēstniekiem skolās Latvijā
Jaunatne - ES faktu lapas: