skip to content
 
 
 

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu izlaidums

24/05/2019

Dienu pirms Eiropas vēlēšanām tikās Latvijas pedagogi un skolēni, kas jau trešo mācību gadu brīvprātīgi vairo skolās un vietējā sabiedrībā zināšanas par Eiropas Savienību, Latvijas iespējām tajā, pilnveidojot jauniešu pilsonisko kompetenci un stiprinot eiropeisko identitāti. Jā, tās ir Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas! Noslēdzot mācību gadu Latvijas Republikas Ministru prezidents Krišjānis Kariņš un Eiropas Parlamenta biroja vadītāja Marta Rībele tās sveica, svinīgi pasniedzot goda plāksnes un diplomus aktīvajiem EP Vēstniekiem! Skolas, kuras šogad darbojās visaktīvāk vēl šogad dosies uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā un Briselē. 

24.maijā notika Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas izlaidums, piedaloties Latvijas Republikas Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, Valsts izglītības satura centra vadītājam Guntaram Catlakam un nozares vadošajiem ekspertiem un amatpersonām. Pasākuma ietvaros diskusijas par demokrātijas prasmju un pilsoniskās līdzdalības veicināšanu izglītībā vadīja Ilze Jaunalksne. Sveikt un iedvesmot aktīvos EP vēstniekus bija ieradušies viedokļu līderi, mūziķi, TV personības un daudzi citi!

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programma: programma tiek veiksmīgi īstenota visās 28 ES dalībvalstīs, arī pēdējos trīs mācību gadus Latvijā. Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmā iesaistījušās 70 Latvijas skolas. Programmu sadarbībā ar skolām mācību gada ietvaros īsteno Eiropas Parlamenta birojs Latvijā. Programma ir ilgstošas sadarbības platforma, kas veicinājusī arī Latvijas skolu savstarpējo sadarbību, vairojot labās prakses piemērus pedagoģiskajā praksē un pilsoniskajā sabiedrībā Latvijā, kas īpaši aktuāli jaunajai paaudzei.

Programmas mērķis:

-->Līdzdalība, veicināt jauniešu apziņu par sevi kā Latvijas un Eiropas nozīmīgu daļu, rosināt aktīvi līdzdarboties un izprast sabiedrībā notiekošo. Proti, veicinām aktīvu un domājošu pilsonisko sabiedrības veidošanos. Šogad programmas fokuss ir Eiropas vēlēšanas 2019.gada 25.maijā, proti, vēlamies, lai jaunieši balsotu, nevis paliktu mājās. Viens no programmas aktivitāšu piemēriem ir Atklātās stundas. Proti, šogad visā Latvijā ar skolu atbalstu īstenojām 60 kvalitatīvas diskusijas un izglītojošus pasākumus, kuros skolēni iesaista vietējo sabiedrību.

Plašāk: http://europarl.europa.eu/latvia/lv/jauniesiem/ep_vestnieku

-->Zināšanas, integrēt ES tematiku formālajā un neformālajā mācību procesā.

Skolotāji atzīmēja, ka dalība programmā ir sekmējusi skolēnu prasmju pilnveidošanos – zināšanas par Eiropas Savienību, komunikācijas prasmes, sadarbības prasmes ar vienaudžiem, kā arī pasākumu organizēšanas prasmes. Izglītības ministrija, izvērtējot programmas darbību, secināja, ka šis ir izcils kompetenču pieejas piemērs Latvijas izglītības sistēmā.