skip to content
 
 
 

Ar pieciem apstiprinātiem jaunatnes dialoga projektiem noslēdz programmas “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola” mācību gadu

26/05/2020

Noslēdzoties programmas “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola” (turpmāk – EP Vēstnieku skolas) mācību gadam, piecas skolas varēs īstenot pašu izstrādātos jaunatnes dialoga projektus, piemēram, Daugavpils 12. vidusskola par iesaisti politikas veidošanā ar lēmuma pieņēmējiem un Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija par politiski aktīviem jauniešiem. Skolu projektu īstenošanai piešķirtais ES finansējums kopā ir 27 430 EUR.

Programmas ietvaros vairāk nekā 70 Latvijas skolās mācību saturs par Eiropas Savienību (ES) tiek integrēts dažādos mācību priekšmetos, piemēram, matemātikā vai bioloģijā. Tās mērķis ir jauniešos veicināt apziņu par sevi kā nozīmīgu ES daļu, rosināt izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivēt līdzdarboties.

Šajā mācību gadā EP Vēstnieku skolas izstrādāja Jaunatnes starptautiskās programmu aģentūras (JSPA) projektu pieteikumus. Apstiprināto projektu īstenotāji būs Daugavpils 12. vidusskola ar piešķirto finansējumu 8130 EUR apmērā, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija – 6456 EUR, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija – 5740 EUR, Rīgas Juglas vidusskola – 4372 EUR un Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola – 2732 EUR.

Apstiprināto JSPA projektu tēmas parāda skolēniem aktuālo: jaunatnes līdzdalība skolas pašpārvaldē un neformālajās izglītības organizācijās, komunikācija starp skolēniem un skolas vadību, iesaiste politikas veidošanā un dialogā ar lēmumu pieņēmējiem, izpratnes veidošana par pašvaldības darbu Latvijā un sevis realizēšanu politiskajā dzīvē savā pašvaldībā, kā arī kvalitatīva un jēgpilna brīvā laika pavadīšana.

Dalība EP Vēstnieku skolu programmā sniedz virkni ieguvumu: jaunieši apgūst vērtīgas projektu rakstīšanas iemaņas jau skolas solā, attīsta radošumu, sadarbības un komunikācijas prasmes, kā arī gūst apliecinājumu tam, ka ar līdzdalību un iniciatīvu var ietekmēt politiskos procesus.

Par EP Vēstnieku skolu

EP Vēstnieku skola ir ES mēroga programma, ko īsteno visās 27 dalībvalstīs. Latvijā tikko noslēdzies ceturtais mācību gads. Programma paredzēta 9.-12. klašu audzēkņiem. EP Vēstnieku skolu skolotāji un skolēni brīvprātīgi izglīto un iesaista vienaudžus un sabiedrību diskusijās par Latvijai būtiskiem ES jautājumiem, tā stiprinot eiropeisko identitāti.

Viesojoties skolās, programmā aktīvi iesaistās arī no Latvijas ievēlētie EP deputāti. Interneta vidē atklātās stundas turpinājās arī tad, kad klātienes pasākumi Covid-19 uzliesmojuma dēļ nebija iespējami.

Lielāku aktivitāti tieši pirms gada notikušajās Eiropas vēlēšanās Latvijā lielā mērā nodrošināja jauniešu līdzdalības kāpums, par ko īpaši jāpateicas EP Vēstnieku skolām. Turpinot programmu šajā mācību gadā, jaunieši un skolotāji apliecinājuši kā mērķtiecību, tā izdomu – prasmes, kas noteikti noderēs arī nākotnē. Man prieks gan par jauniešu aktivitāti un interesi par ES, gan par deputātu izrādīto gatavību tikties un diskutēt,” norāda EP biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele.

Projektā iesaistītajām skolām pieejams šāds atbalsts:

- skolotāju semināri Latvijā un Briselē, saņemot metodisku atbalstu darbā par ES tematiku;

- dažādos mācību priekšmetos integrējami mācību materiāli par ES;

- izglītojoši pasākumi skolēniem, t. sk. dalība Eiropas Jaunatnes dienās un EUROSCOLA (skolēnu diskusijas un parlamentārā darba simulācijas) EP Strasbūrā, Francijā;

- aktivitātes skolās, t. sk., atbalsts praktisku iesaistes mehānismu īstenošanai skolās ES tēmas ietvaros (Eiropas dienas organizēšana u. c.). 

Papildu informācija

  Plašākai informācijai

Jānis KRASTIŅŠ

Eiropas Parlamenta preses sekretārs Latvijā

Tālr.: + 371 26542369

janis.krastins@europarl.europa.eu