skip to content
 
 
 

EP aicina iesniegt grantu pieteikumus šogad un nākamgad īstenojamiem mediju projektiem

15/06/2020

Eiropas Parlaments (EP) izsludinājis mediju grantu konkursu šogad un nākamgad īstenojamiem projektiem.

Programmas mērķis ir atbalstīt plašsaziņas līdzekļu projektus, kas sniedz bezpartejisku, faktos balstītu informāciju par EP darbu un ES lomu cilvēku ikdienas dzīvē. Maksimālais atbalsta apmērs - 80% projekta attiecināmo izmaksu.

Grantu saņēmējiem tiks garantēta redakcionālā neatkarība, vienlaikus sagaidot bezpartejisku, līdzsvarotu un atklātu publisko debašu veicināšanu.

Finansējumu paredzēts piešķirt šādiem projektiem (saraksts nav izsmeļošs), visos gadījumos svarīga to pieejamība tiešsaistē:

- TV raidījumiem vai rubrikām raidījumos;

- radioraidījumiem vai rubrikām raidījumos;

- multimediju projektiem, kas pieejami arī sociālajos medijos;

- pārrobežu projektiem (vairāku Eiropas mediju sadarbības projektiem);

- faktu pārbaudes un dezinformācijas atspēkošanas projektiem.

Plašāka informācija par iesniedzamajiem dokumentiem, vērtēšanas kritērijiem, atbalstāmajiem projektiem u.c. atrodama šeit. Pieteikumi iesniedzami līdz 31. jūlijam.

Papildu jautājumi uzdodami dgcomm-subvention@ep.europa.eu. Uz jautājumiem, kas uzdoti angļu vai franču valodā, atbildes tiks sniegtas piecu dienu laikā, uz citās ES valodās uzdotiem jautājumiem atbildes var tikt sniegtas vēlāk. Atbildes tiks sniegtas uz jautājumiem, kas saņemti ne vēlāk kā piecas dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa.

Jānis Krastiņš

Eiropas Parlamenta preses sekretārs Latvijā,

Tālr. + 371 26542369

janis.krastins@europarl.europa.eu