skip to content
 
 
 

Inese Vaidere ar diskusiju par Eiropas zaļo kursu turpina debašu ciklu “Labāk kopā”

07/02/2020

Turpinot Eiropas Parlamenta biroja Latvijā (EPBL) debašu ciklu "Labāk kopā", piektdien, 14. februārī, Inese Vaidere (Eiropas Tautas partijas grupa/"Jaunā Vienotība") ar vides nozares pārstāvjiem, zinātniekiem un uzņēmējiem diskutēs par Eiropas zaļo kursu.

Eiropas zaļais kurss ir pasākumu kopums, kura mērķis ir līdz 2050. gadam padarīt Eiropu par pirmo klimatneitrālo kontinentu pasaulē - tas nozīmē, ka radīto siltumnīcefekta izmešu apjoms nepārsniegtu absorbēto emisiju daudzumu. Lai to panāktu, būs nepieciešamas izmaiņas visās ekonomikas nozarēs. Ar jaunajiem likumprojektiem nāks klajā Eiropas Komisija, bet EP deputāti kopā ar dalībvalstu ministriem tos izvērtēs, grozīs un apstiprinās.

Nozares pārstāvju debates ar Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas deputāti I. Vaideri par Eiropas Zaļo kursu  notiks piektdien, 14. februārī, no plkst. 10:00 - 12:30 EPBL telpās Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, 3.stāvā. Ierobežotā vietu skaita dēļ žurnālisti aicināti pieteikties iepriekš.

“Lai sasniegtu klimata mērķus un radītu jaunu ekonomikas izaugsmes modeli, nākamajos gados būs svarīgi atbalstīt uzņēmējdarbību un attīstīt modernas tehnoloģijas, kas palīdzēs gan aizsargāt vidi, gan radīt jaunas darbavietas,” uzsver I. Vaidere, “Tāpēc pozitīvi vērtēju iespēju apspriest veidus, kā Latvijai izmantot jaunās iespējas, ko Eiropas Savienībā rada Eiropas zaļais kurss. Uzņēmējiem jādomā par videi draudzīgāku ražošanu, piemēram, samazinot piesārņojumu un plastmasas iepakojumu. Ilgtspējīga ekonomika nav jāuztver kā problēma, bet gan kā iespēja, jo mums ir tikai viena planēta un, agrāk vai vēlāk, visas valstis un uzņēmumi mainīsies šajā virzienā. Taču, ja būsim mērķtiecīgi un nepieciešamās pārmaiņas veiksim pirmie, tad tieši mēs varēsim iekarot pasaules tirgus ar videi draudzīgiem produktiem un tehnoloģijām.”

“Ar šo diskusiju ciklu vēlamies dot iespēju interešu grupām no pirmavota uzzināt plānus ES politikā un tās iesaistīt nākotnes politikas veidošanā. Eiropas Parlamenta jaunā sasaukuma darba sākumā tam ir īpaši liela nozīme,” norāda EPBL vadītāja Marta Rībele.

Debašu cikla ietvaros interešu grupu pārstāvji arī uzzinās, kā sekot līdzi ES likumiem, un ar ko sazināties par ierosinājumiem.

Pamatinformācija

Eiropas Parlaments kopā ar ES ministru Padomi pieņem direktīvas un regulas, kas ietekmē aptuveni 80% no Latvijas likumiem. EP ir vienīgā tieši ievēlētā ES institūcija. EP vēlēšanās šī gada maijā tika ievēlēti astoņi deputāti no Latvijas. Iepazīties ar Latvijas EP deputātu prioritātēm komiteju darbā var šeit.

No Latvijas ievēlētie astoņi deputāti kā pilntiesīgi locekļi vai aizvietotāji darbojas 11 no 20 Eiropas Parlamenta komitejām. Līdzīgi komisijām Latvijas Saeimā, komitejas izvērtē tiesību aktu priekšlikumus noteiktās nozarēs, iesniedz grozījumus izskatīšanai plenārsēdē un organizē ekspertu uzklausīšanas. Debates “Labāk kopā” notiek ar visiem astoņiem EP deputātiem no Latvijas. Līdz šim jau notikušas debates ar EP deputātiem Andri Ameriku, Ivaru Ijabu un Daci Melbārdi.

Pieteikšanās medijiem:

Jānis KRASTIŅŠ

Eiropas Parlamenta preses sekretārs Latvijā

Tālr.: + 371 67085461; + 371 26542369

E-pasts: janis.krastins@europarl.europa.eu