skip to content
 
 
 

Noslēdzies Eiropas Parlamenta rīkotais tiešsaistes diskusiju cikls par dezinformāciju

29/06/2020

 
Noslēdzies Eiropas Parlamenta biroja Latvijā (EPBL) rīkotais tiešsaistes diskusiju cikls par dezinformāciju. 

Katra no trim diskusijām veltīta dezinformācijas riskiem atšķirīgās auditorijās – senioru vidū, jauniešu auditorijā un starp Latvijas krievvalodīgajiem iedzīvotājiem:

·   tiešsaistes diskusija par senioriem un viltus ziņām: biežākie gadījumi, kā tās atpazīt un neļaut sevi maldināt?

“Ar šo diskusiju ciklu vēlamies pievērst uzmanību tēmai, kura īpaši aktuāla kļuvusi Covid-19 krīzes apstākļos – arī dezinformācija viegli pārvar valstu robežas, un Eiropas Savienības rīcībai ir liela loma tās apkarošanā. Pirmās divas diskusijas veltītas dezinformācijas izplatībai “riska grupās” – jauniešu un senioru vidū, bet trešā – dezinformācijai plašsaziņas līdzekļos krievu valodā. Latvija tai ir īpaši pateicīgs izpētes lauks. Ceru, ka šis cikls palīdzēs arī lēmumu pieņēmējiem Latvijā un Eiropas Savienībā, lemjot par soļiem cīņā ar dezinformāciju,” norāda EPBL vadītāja Marta Rībele.

Papildu informācija

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ārvalstu iejaukšanos vēlēšanu norisē un dezinformāciju dalībvalstu un Eiropas demokrātiskajos procesos (10.10.2019) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0031_LV.html

Tīmekļa vietne EUvsDisinfo dezinformācijas atspēkošanai
https://euvsdisinfo.eu/

Ar Covid-19 saistītu faktu pārbaudes tīmekļa vietne
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_lv

1. jūnijā darbu sāka Eiropas Digitālo mediju observatorija https://edmo.eu/ – tiešsaistes organizāciju tīkls, kas vienuviet pulcē faktu pārbaudītājus, akadēmiķus, dažādas ieinteresētās personas ar mērķi veicināt apmaiņu ar idejām un praksi medijpratības jomā.

 
Jānis Krastiņš
 
Eiropas Parlamenta preses sekretārs Latvijā
 
Tālr.: + 371 26542369
 
janis.krastins@europarl.europa.eu