skip to content
 
 
 

EP deputāti atklātās stundās ar skolēniem apspriež demokrātiju Latvijā un Eiropā

08/04/2021

Pielāgojoties Covid-19 pandēmijas dēļ noteiktajiem ierobežojumiem, Eiropas Parlamenta (EP) Vēstnieku skolu programmas Atklātās stundas šajā mācību gadā turpinās attālināti, un maijā EP deputāti neklātienē tiksies ar skolēniem no Ventspils Latvijas rietumos līdz Alūksnei austrumos.

Atklātajās stundās vidusskolēni ar EP deputātiem un Vēstnieku skolas programmas eksperti, politoloģi Žanetu Ozoliņu apspriež ar ES politiku saistītus jautājumus, šajā mācību gadā īpašu uzmanību pievēršot parlamentārās demokrātijas darbam kā Latvijas, tā visās ES līmenī. Atklātās stundas organizē pašas programmā iesaistītās skolas, un tās arī izvēlas uzaicināmos deputātus.

“Eiropas Parlamenta misija ir Eiropas parlamentārā demokrātija, tāpēc mēs palīdzam jauniešiem apzināties savu pilsoņa spēku jeb parlamentārās demokrātijas spēku Latvijā un Eiropā. To darījām lekciju ciklā ar Latvijas amatpersonām un turpinām Vēstnieku skolu programmas skolēnu diskusijās ar EP deputātiem,” norāda EP biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele.

Nākamo Atklāto stundu grafiks

Laiks

Skola

Tēma

EP deputāts/eksperts

5. maijā plkst. 11.00

Kuldīgas Centra vidusskola

Lēmumu pieņemšana parlamentārā demokrātijā

Ivars Ijabs

5. maijā plkst. 13.50

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

Cik demokrātiska ir Latvija? Kā mērīt demokrātiju?

Sandra Kalniete

7. maijā plkst. 9.30

Ventspils 6. vidusskola

Demokrātiskās vērtības Eiropā un Latvijā

Roberts Zīle

7. maijā plkst. 12.00

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Lēmumu pieņemšana parlamentārā demokrātijā

Žaneta Ozoliņa

10. maijā plkst. 12.00

Valmieras Valsts ģimnāzija

Cik demokrātiska ir Latvija? Kā mērīt demokrātiju?

Ivars Ijabs

12. maijā plkst. 10.10

Gulbenes novada vidusskola

Cik demokrātiska ir Latvija? Kā mērīt demokrātiju?

Žaneta Ozoliņa

12. maijā plkst. 12.30

E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Demokrātiskās vērtības Eiropā un Latvijā

Žaneta Ozoliņa

13. maijā plkst. 10.30

Rīgas Centra humanitārā vidusskola

Cik demokrātiska ir Latvija? Kā mērīt demokrātiju?

Žaneta Ozoliņa

24. maijā plkst. 11.30

Tukuma 2. vidusskola

Lēmumu pieņemšana parlamentārā demokrātijā

Ivars Ijabs

 
 

Lai pievienotos Atklātajām stundām, rakstiet jolanta.bogustova@europarl.europa.eu

Par programmu “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas”

“Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” ir ES mēroga programma un tiek īstenota visās 27 dalībvalstīs, Latvijā tā darbojas piekto gadu, iesaistot vairāk nekā 75 skolas. EP Vēstnieku skolu skolotāji un skolēni brīvprātīgi izglīto un iesaista vienaudžus un sabiedrību diskusijās par Latvijai būtiskiem ES jautājumiem, tā stiprinot eiropeisko identitāti.

Viesojoties skolās vai uzrunājot skolēnus tiešsaistē, programmā aktīvi iesaistās arī no Latvijas ievēlētie EP deputāti.

Vairāk informācijas par programmas 2020./21. mācību gadu un parlamentārās demokrātijas izzināšanu šeit.

Plašāka informācija:

Jānis Krastiņš

EP preses sekretārs Latvijā

Tel.: 26542369

janis.krastins@europarl.europa.eu