skip to content
 

Jauniešu un NVO līderu diskusija

01/12/2021

6. decembrī plkst. 15:00 Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu jaunieši diskutēs ar Latvijas NVO līderiem par pilsoniskās sabiedrības lomu parlamentārā demokrātijā.

Sarunā piedalīsies: Vadims Koroļovs no Latvijas Pilsoniskās alianses, Ilze Bergmane no Latvijas Jaunatnes padomes, Līna Sarma no Riga TechGirls, Jānis Rozītis no Pasaules Dabas fonda, Maija Jankovska no Kurzemes NVO centra. Pievienojies diskusijas tiešraidei mūsu Facebook lapā. Atklāj savu #PilsoņaSpēku Latvijā un Eiropā!

Diskusija ir viens no EP vēstnieku skolu programmas notikumiem parlamentāras demokrātijas skaidrošanas cikla ietvaros. Programma palīdz jauniešiem izprast pilsoniskās līdzdalības daudzveidīgās iespējas, kā arī diskusiju ceļā apgūt prasmes, kas nepieciešamas aktīvai rīcībai kopienas un sabiedrības labā. Tiekoties un iepazīstoties ar Latvijas nevalstiskajām organizācijām, noskaidrosim, kā jaunieši var līdzdarboties lēmumu pieņemšanā. Parlamentārās demokrātijas pastāvēšana nav iespējama bez pilsoņu aktīvas iesaistes un līdzdalības. Tieši ikviena sabiedrības pārstāvja zināšanas un motivācija parlamentārās demokrātijas radīto iespēju izmantošanā apliecina, cik rīcībspējīga ir pati sabiedrība un ilgtspējīga politiskā sistēma.

Viens no Eiropas Parlamenta (EP) biroja Latvijā uzdevumiem ir palīdzēt iedzīvotājiem izprast EP misiju, lomu un darbu. EP kā vienīgās tieši ievēlētās ES institūcijas misija ir Eiropas parlamentārā demokrātija. Tā ir visspilgtākā pilsoņu varas izteiksmes forma. Demokrātiskā procesa rezultāts ir EP lēmumi, kas attiecas uz visām 27 dalībvalstīm un tādēļ ir pilnībā leģitīmi. Katrs lēmums ir izdebatēts Eiropas līmenī, iesaistot visas ES dalībvalstis: institūcijas, pilsonisko sabiedrību, un gala lēmumu pieņem ES pilsoņu ievēlēti pārstāvji - EP deputāti.

2021./2022. mācību gadā EP Vēstnieku skolās jaunieši un pedagogi kopā ar ekspertiem no ES, valsts un nevalstiskā sektora, kā arī medijiem pēta pilsoniskumu - indivīda un kopienas iesaisti lēmumu pieņemšanā un pilsoniskās sabiedrības nozīmi.

Parlamentārās demokrātijas izpratne jāsāk veidot jau skolas solā, tāpēc EP birojs Latvijā jau sesto gadu vairāk nekā 75 EP Vēstnieku skolās īsteno parlamentārās demokrātijas skaidrošanas ciklu. Sadarbībā ar pedagogiem jauniešos tiek veicināta apziņa par sevi kā nozīmīgu ES daļu, kas izprot sabiedrībā notiekošo, spēj paust viedokli par Eiropā aktuālām tēmām un ir motivēti līdzdarboties.

Plašāk par parlamentārās demokrātijas skaidrošanas ciklu lasi šeit.

Video ieraksts no jauniešu un NVO diskusijas pieejams šeit.