skip to content
 

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu izlaidums

25/05/2022

  Ar pilsoniskā aktīvisma labās prakses piemēru skolās un apkaimēs prezentēšanu noslēgsies programmas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu 2021./2022. mācību gads. Izlaidumam var sekot tiešsaistē 30. maijā plkst. 13.00 EP biroja Latvijā Facebook lapā!

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas veido skolu tīklu, kurā vidusskolēni, skolotāji, dažādu jomu eksperti un EP deputāti sadarbojas ar mērķi vairot izpratni un zināšanas par Latvijas iespējām ES un parlamentāro demokrātiju.

Šajā mācību gadā EP Vēstnieku skolu dalībnieki izzināja pilsoniskās sabiedrības un līdzdalības potenciālu, kā arī paši veidoja projektus, stiprinot savas pilsoniskās prasmes. Pilsoniskuma projektus izstrādājušas skolas Alūksnē, Bauskā, Daugavpilī, Jūrmalā, Kārsavā, Kuldīgā, Limbažos, Preiļos, Rēzeknē, Rīgā, Salaspilī, Talsos, Tukumā un Valmierā. Plašāk ar tiem iespējams iepazīties šeit. Vairākus projektus to autori prezentēs EP Vēstnieku skolu mācību gada izlaidumā pirmdien, 30. maijā, plkst. 13.00 tiešsaistē EP biroja Latvijā Facebook lapā.

 Skolēnus uzrunās Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, EP biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga  un programmas eksperte, politoloģe Žaneta Ozoliņa. Ar saviem projektiem iepazīstinās dažādu novadu komandas.

“Spēcīga un darbīga pilsoniskā sabiedrība ir parlamentārās demokrātijas pastāvēšanas nosacījums un kvalitātes rādītājs. Pilsoņu līdzdalība lēmuma pieņemšanā, ieviešanā un uzraudzīšanā ir gan nevalstisko organizāciju, gan ikviena pilsoņa tiesības un pienākums demokrātijas apstākļos. Tāpēc man ir liels gandarījums, ka EP Vēstnieku skolu jaunieši ir iepazinuši un pārbaudījuši savu pilsoņa spēku, aizstāvot skolas statusu, mainot ielas nosaukumu, risinot jauniešu nodarbinātības problēmas, atbalstot kara bēgļus no Ukrainas u.tml. EP misija ir Eiropas parlamentārās demokrātijas vērtību ievērošana ikdienā, vairojot pilsoņu iesaistīšanos dažādās dzīves jomās un atbildīgumu par Eiropas, ES dalībvalstu un Latvijas šodienu un nākotni,” norāda Eiropas Parlamenta biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele.

Mācību procesam norisinoties gan klātienē, gan attālināti, skolēniem visā Latvijā bija iespēja sastapt un iepazīt Latvijas nevalstiskās organizācijas un to pārstāvjus, žurnālistus no nacionālajiem un reģionālajiem medijiem, Eiropas Pilsoņu balvas ieguvējus. Skolēni pētīja indivīda un kopienas atbildību par lēmumu pieņemšanu un to kontroli. Iedziļinoties pilsoniskuma daudzveidīgajās šķautnēs, analizējām, kā kopienas līmenī redzams, vērtējams un padarāms darbīgāks demokrātijas potenciāls. Atklātajās stundās par pilsoniskās līdzdalības nozīmi demokrātiskajās sabiedrībās skolēni diskutēja ar Eiropas Parlamenta deputātiem. EP Vēstnieku skolu komandas piedalījās Konferencē par Eiropas nākotni, izstrādājot konkrētus priekšlikumus nodarbinātības, digitalizācijas, izglītības, migrācijas un klimatu pārmaiņu jomās. Pērn EP Vēstnieku skolās uzsāktais Parlamentārās demokrātijas skaidrošanas cikls, kad iepazīta institūciju loma, bet šogad pilsoņu aktīvisma nozīme demokrātijā, nākamajā mācību gadā pievērsīsies vēlēšanām un to nacionālajai un Eiropas dimensijām.

Par EP Vēstnieku skolām

EP Vēstnieku skolas ir ES mēroga programma, ko īsteno visās 27 dalībvalstīs. Latvijā, kur aizvadīts piektais mācību gads, programmā patlaban aktīvi iesaistījušās vairāk nekā 75 skolas, simtiem skolotāju un tūkstošiem skolēnu, kuri brīvprātīgi izglīto un iesaista vienaudžus un sabiedrību diskusijās par Latvijai būtiskiem ES jautājumiem, tā stiprinot eiropeisko identitāti. Katru gadu programmā iesaistās jaunas skolas. Noslēdzoties 2021./22. mācību gadam par EP Vēstnieku skolām kļuvušas:

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Rīgas 45. vidusskola

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs

Liepājas Raiņa 6.vidusskola

Mārupes Valsts ģimnāzija

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola

Kalnciema vidusskola

Projektā iesaistītajām skolām pieejams šāds atbalsts:

- skolotāju semināri Latvijā un Briselē, saņemot metodisku atbalstu darbā par ES tematiku;

- dažādos mācību priekšmetos integrējami mācību materiāli par ES;

- izglītojoši pasākumi skolēniem, t. sk. dalība Eiropas Jaunatnes dienās un EUROSCOLA (skolēnu diskusijas un parlamentārā darba simulācijas) EP Strasbūrā, Francijā;

- aktivitātes skolās, t. sk., atbalsts praktisku iesaistes mehānismu īstenošanai skolās ES tēmas ietvaros (Eiropas dienas organizēšana u. c.). 

Papildu informācija

EP Vēstnieku skolu paveiktais un mācību materiāli

Noderīga EP informācija jauniešiem

Par jauniešu iesaisti EP darbā

Jaunatne: ES faktu lapas

Jānis KRASTIŅŠ
Preses sekretārs Latvijā
(+371) 6708 5461
(+371) 26 542 369
janis.krastins@europarl.europa.eu