skip to content
 

Jauniešu un aktīvistu diskusija par pilsonisko aktīvismu

21/03/2022

23. martā plkst. 16.00 jauniešu un redzamāko Latvijas aktīvistu saruna par pilsonisko aktīvismu tiešraidē Eiropas Parlamenta biroja Latvijā Facebook lapā.

Diskusijā piedalīsies “Ziedot.lv” vadītāja Rūta Dimanta, “ManaBalss.lv” vadītājs Imants Breidaks, aktīviste Natālija Knipše un LTV raidījuma “Zaļgalvis” redaktore un aktīviste Eva Johansone.

Pilsoniskais aktīvisms ir par labāku rītdienu mums visiem kopā un katram atsevišķi. Pievienojies pilsoniskā aktīvisma diskusijas tiešraidei @eiroparlaments FB lapā un uzzini:

  • Kas ir pilsoniskais aktīvisms;
  • kāds labums ir būt aktīvam un dzīvot  pilsoniski aktīvā sabiedrībā;
  • kā panākt, lai sabiedrība iesaistās;
  • kā pilsoniskais aktīvisms noder veidojot karjeru.

Diskusija noritēs trīs daļās:

  1. daļa: Platformas un pilsoniskais aktīvisms. 
  2. daļa: Pilsoniskā aktīvisma loma karjeras veidošanā.
  3. daļa: Skolu jaunieši un aktīvisms savā pilsētā - EP Vēstnieku skolu piloniskā aktīvisma piemēru video.

Diskusija ir viens no EP Vēstnieku skolu programmas notikumiem parlamentāras demokrātijas skaidrošanas cikla ietvaros. Programma palīdz jauniešiem izprast pilsoniskās līdzdalības daudzveidīgās iespējas, kā arī diskusiju ceļā apgūt prasmes, kas nepieciešamas aktīvai rīcībai kopienas un sabiedrības labā.

Parlamentārās demokrātijas pastāvēšana nav iespējama bez pilsoņu aktīvas iesaistes un līdzdalības. Tieši ikviena sabiedrības pārstāvja zināšanas un motivācija parlamentārās demokrātijas radīto iespēju izmantošanā apliecina, cik rīcībspējīga ir pati sabiedrība un ilgtspējīga politiskā sistēma.

Viens no Eiropas Parlamenta (EP) biroja Latvijā uzdevumiem ir palīdzēt iedzīvotājiem izprast EP misiju, lomu un darbu. EP kā vienīgās tieši ievēlētās ES institūcijas misija ir Eiropas parlamentārā demokrātija. Tādēļ palīdzam jauniešiem apzināties savu #PilsoņaSpēku jeb parlamentārās demokrātijas spēku Latvijā un Eiropā!

2021./2022. mācību gadā EP Vēstnieku skolās jaunieši un pedagogi kopā ar ekspertiem no ES, valsts un nevalstiskā sektora, kā arī medijiem pēta pilsoniskumu - indivīda un kopienas iesaisti lēmumu pieņemšanā un pilsoniskās sabiedrības nozīmi.

EP birojs Latvijā jau sesto gadu vairāk nekā 75 EP Vēstnieku skolās īsteno parlamentārās demokrātijas skaidrošanas ciklu. Sadarbībā ar pedagogiem jauniešos tiek veicināta apziņa par sevi kā nozīmīgu ES daļu, kas izprot sabiedrībā notiekošo, spēj paust viedokli par Eiropā aktuālām tēmām un ir motivēti līdzdarboties.