Pravna obavijest 

Izjava o odricanju odgovornosti

Internetska stranica Europskog parlamenta namijenjena je olakšavanju pristupa javnosti informacijama o instituciji i njezinim aktivnostima.

Naš je cilj da su te informacije što cjelovitije, točnije i ažuriranije. Ako obavijestite Europski parlament o pogreškama, poduzet ćemo sve potrebne korake da se one što prije isprave. Parlament preuzima odgovornost samo za štetu nastalu uslijed vlastitih pogrešaka, pod uvjetima navedenima u posljednjem odlomku.

Informacije objavljene na ovoj stranici općeg su karaktera i kao takve nisu namijenjene specifičnim svrhama. Stoga se ne mogu smatrati stručnim ili pravnim savjetom (ako vam treba konkretan savjet, preporučujemo vam da se obratite kvalificiranom stručnjaku).

Određene informacije, uključujući tumačenja govora, i dokumenti dostupni na ovoj stranici ili putem nje ne mogu se smatrati autentičnim reprodukcijama službenih tekstova niti vjernim doslovnim izvješćima s parlamentarnih rasprava. Samo službeni tekstovi objavljeni u Službenom listu Europske unije mogu se smatrati vjerodostojnima. Ako postoje razlike između elektroničke verzije i tiskanog teksta, vjerodostojan je samo službeni tiskani tekst objavljen u Službenom listu Europske unije. Vjerodostojan je jednako tako samo originalan tekst govora ili njegov revidirani prijevod.

Europski parlament ne snosi odgovornost za izravnu ili neizravnu štetu koja je nastala upotrebom ove stranice. Poduzimamo sve kako bismo što više smanjili smetnje prouzročene tehničkim pogreškama. Moguće je da se neki podaci ili informacije na ovoj internetskoj stranici nalaze u datotekama ili su strukturirani u formatima koji sadrže greške. U takvim slučajevima ne možemo zajamčiti da naša usluga neće biti prekinuta ili otežana na bilo koji drugi način. Europski parlament ne prihvaća odgovornost u slučaju otežanog prijenosa podataka uslijed različitih internetskih mreža ili neusklađenosti zbog korisnikova mrežnog preglednika.

Europski parlament ne može zajamčiti pouzdanost i ažuriranost informacija koje potječu iz vanjskih izvora i nalaze se na ovoj internetskoj stranici. Informacije na ovoj internetskoj stranici mogu sadržavati poveznice na internetske stranice koje su izvan nadzora službi Europskog parlamenta i za koje Europski parlament ne može prihvatiti odgovornost.

Ovom izjavom o odricanju odgovornosti ne ograničava se odgovornost Europskog parlamenta koja proizlazi iz članka 340. UFEU-a.

Autorska prava

Sadržaj ove internetske stranice uključuje tekstualne podatke i multimedijske elemente poput tekstova, crteža, grafika, logotipova, ikona, slika, audio i video materijala, fotografija, navedenih programa i tehnologija, koji su zaštićeni odredbama nacionalnog i međunarodnog prava o intelektualnom vlasništvu.

Ti tekstualni podaci i multimedijski elementi isključivo su vlasništvo ili Europske unije koju predstavlja Europski parlament i/ili njihovih autora i nositelja prava. Nositelji prava intelektualnog vlasništva odriču se prava da na elementima koje su ustupili za internetsku stranicu bude istaknuto njihovo ime ili bilo koja druga oznaka.

Korisnik se obvezuje poštovati prava intelektualnog vlasništva koja pripadaju Europskoj uniji i trećim stranama, ne dovodeći u pitanje prava i iznimke predviđene bilo kojim obvezujućim odredbama.

Višekratna upotreba (umnožavanje ili upotreba) tekstualnih podataka i multimedijskih elemenata koji su vlasništvo Europske unije (koji su označeni riječima „© Europska unija [godina(e)] – Izvor: Europski parlament” ili „© Europska unija, [godina(e)] - EP”) ili trećih strana (© Vanjski izvor [godina(e)]), i za koje Europska unija posjeduje prava korištenja, u pravilu je dopušteno za osobnu upotrebu ili daljnje nekomercijalno ili komercijalno širenje pod uvjetom da se element umnožava u cijelosti i da se navede njegov izvor. No višekratna upotreba nekih podataka može u određenim slučajevima biti podložna različitim uvjetima; u tom slučaju uz element o kojem je riječ trebaju se navesti i konkretni uvjeti vezani uz njega.

Osim toga, kod svakog djelomičnog umnožavanja podataka ili multimedijskih elemenata s ove internetske stranice mora se citirati internetska adresa cijelog elementa ili internetska stranica s koje je preuzet.

Korisnik se obvezuje da neće ukloniti ili promijeniti oznake kojima se navode autor ili izvor te da neće nastojati zaobići tehničke mjere za zaštitu dokumenata i multimedijskih elemenata kao što su ograničenja ispisa i preuzimanja te vidljive ili nevidljive oznake. Svako kršenje ovih uvjeta može rezultirati građanskim i kaznenim postupkom.

Prijevodi tekstova ili dokumenata na jezike na kojima ne postoje službene verzije na internetskoj stranici dopuštaju se pod uvjetom da se uz odgovarajuću izjavu o odricanju odgovornosti na vidljivom mjestu istakne izvor i sljedeći tekst, s time da bi i izjava i tekst trebali biti prevedeni na jezik o kojem je riječ:

„Prevedeno s izvorne [naznačiti jezik] verzije koju je Europska unija objavila na sljedećoj internetskoj stranici [naznačiti URL adresu]: „© Europska unija, [godina(e)] – Izvor: Europski parlament”; ili „© Europska unija, [godina(e)] EP”, [ime nositelja prava intelektualnog vlasništva za prijevod] preuzima potpunu odgovornost za prijevod na [naznačiti ciljni jezik]”.

Ako postoji sumnja u to tko je nositelj prava ili koji su uvjeti za upotrebu određenog elementa, za dodatne informacije možete se obratiti webmasteru.

Unatoč temeljitom istraživanju moguće je da Europski parlament nije uspio utvrditi tko su autori ili nositelji prava dokumenata koji se pojavljuju na stranici. Ako ste vi jedan od takvih nositelja prava ili ako ste identificirali takvog nositelja prava, ili u slučaju naše pogreške, bit ćemo vam zahvalni ako o tome obavijestite webmastera.

Upotreba žigova i logotipova Europskog parlamenta

Upotreba žigova Europskog parlamenta europarl®, europarltv®, myeuroparl®, Parlamentarium® & ACT. REACT. IMPACT. ® i logotipa Europskog parlamenta nije dopuštena bez prethodnog odobrenja Europskog parlamenta.