Aviz juridic 

Limitarea responsabilităţii

Site-ul Parlamentului European urmăreşte să promoveze accesul opiniei publice la informaţiile referitoare la instituţia în sine, precum şi la activităţile sale.

Obiectivul nostru este de a difuza informaţii cât se poate de complete, exacte şi actualizate. În cazul în care i se aduc la cunoştinţă posibile erori, Parlamentul European va lua fără întârziere toate măsurile posibile pentru a aduce corecţiile necesare. Instituţia nu va putea fi declarată răspunzătoare decât pentru posibilele daune provocate de erorile proprii, în condiţiile prevăzute la ultimul paragraf de mai jos.

Informaţiile publicate pe acest site sunt de ordin general şi nu au fost concepute pentru a răspunde unor nevoi personale. Prin urmare, aceste informaţii nu constituie un aviz profesional şi juridic (în cazul în care aveţi nevoie de un aviz în anumite domenii, vă invităm să consultaţi un specialist care are calificarea corespunzătoare).

Anumite informaţii, inclusiv interpretările intervenţiilor, precum şi documentele disponibile pe site sau prin intermediul acestuia, nu pot fi considerate nici drept o reproducere propriu-zisă a textelor oficiale, nici drept un proces verbal întocmit cu fidelitate al dezbaterilor parlamentare. Doar textele oficiale publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sunt considerate autentice. În cazul în care există deosebiri între versiunea electronică şi textul tipărit, este considerat autentic doar textul tipărit oficial şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. De asemenea, doar discursul original al intervenţiei sau traducerea sa revizuită sunt autentice.

Parlamentul European nu poate fi declarat răspunzător de daunele directe sau indirecte cauzate de utilizarea acestui site. La nivelul instituţiei se iau toate măsurile pentru limitarea, pe cât posibil, a inconvenientelor ocazionate de erori tehnice. Este posibil ca fişierele sau formatele în care au fost create sau structurate anumite date sau informaţii care figurează pe acest site să nu fie lipsite de erori. În acest caz, nu vă putem garanta că serviciul va funcţiona fără întreruperi sau fără a fi afectat în alt mod de astfel de probleme. Parlamentul European îşi declină orice răspundere în cazul erorilor de transmitere a datelor provocate de caracterul distinct al reţelelor web sau de incompatibilităţile legate de programul de navigare al utilizatorului.

Parlamentul European nu poate garanta fiabilitatea sau actualizarea informaţiilor existente pe acest site care provin din surse externe. Informaţiile publicate pe acest site fac, adesea, trimitere la site-uri externe asupra cărora serviciile Parlamentului European nu exercită niciun control şi pentru care îşi declină orice responsabilitate.

Declinarea responsabilităţii nu vizează limitarea responsabilităţii Parlamentului European care decurge din articolul 340 din TFUE.

Drepturi de autor

Acest site web conţine date de tip text şi elemente multimedia, precum texte, desene, grafice, sigle, pictograme, imagini, extrase audio şi video, fotografii, programe informatice şi tehnologia descrisă, protejate de normele de drept intern şi internaţional aplicabile în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală.

Aceste date de tip text şi elemente multimedia constituie proprietatea exclusivă a Uniunii Europene reprezentate de Parlamentul European şi/sau a autorilor şi a beneficiarilor. Titularii drepturilor de proprietate intelectuală renunţă la menţionarea numelui sau la orice alte elemente pe care le furnizează prezentului site web.

Utilizatorul se angajează să respecte drepturile de proprietate intelectuală care aparţin Uniunii Europene şi terţilor, fără a aduce atingere drepturilor şi excepţiilor prevăzute de eventuale dispoziţii imperative.

În principiu, reutilizarea (reproducerea sau utilizarea) pentru uz personal sau în scopul redifuzării, cu sau fără caracter comercial, a datelor de tip text și a elementelor multimedia aparținând Uniunii Europene (care poartă mențiunea „© Uniunea Europeană, [an(i)] - Sursă: Parlamentul European” sau „© Uniunea Europeană, [an(i)] - PE”], precum și a celor aparținând terților (© Sursă externă, [an(i)]) și pentru care Uniunea Europeană deține drepturi de utilizare, este autorizată cu condiția respectării integrității elementelor reproduse și cu menționarea sursei. Cu toate acestea, uneori, reutilizarea anumitor date poate fi supusă unor condiții diferite; în acest caz, mențiunea respectivă este însoțită de o alta care precizează aceste condiții.

De asemenea, orice reproducere parțială a datelor sau elementelor multimedia ale site-ului va trebui să facă trimitere la legătura „URL” a conținutului integral sau a paginii sursă a site-ului.

Utilizatorul se angajează să nu elimine sau modifice mențiunile de rezervare a drepturilor precizând autorul sau sursa și să nu eludeze dispozițiile tehnice de protecție a documentelor și a elementelor multimedia, precum restricțiile privind imprimarea sau descărcarea și marcajele vizibile sau invizibile. Orice încălcare a acestor reguli este pasibilă de sancțiuni contravenționale sau penale.

Traducerea unor texte sau documente în alte limbi decât versiunile lingvistice oficiale disponibile pe site este autorizată cu condiția menționării în mod vizibil a sursei și a următoarei notificări, traduse în limba respectivă:

„Tradus din versiunea originală [a se preciza limba] publicată de Parlamentul European pe site-ul web [a se preciza adresa URL a site-ului]: „© Uniunea Europeană, [anul(ii)] - Sursa: Parlamentul European” sau „© Uniunea Europeană , [anul(ii)] - PE”, [Numele deținătorului drepturilor de autor asupra traducerii] își asumă întreaga răspundere pentru traducerea în limba [a se preciza limba țintă]”.

În cazul în care există îndoieli legate de identitatea respectivilor deţinători sau de condiţiile de utilizare a unui element anume, o cerere de informaţii poate fi adresată webmasterului.

În pofida unor cercetări aprofundate, este posibil ca Parlamentul European să nu fi fost în măsură să identifice anumiţi autori sau beneficiari ai drepturilor de autor asupra documentelor care figurează pe site-ul web. În cazul în care sunteţi unul dintre titularii respectivi, l-aţi identificat pe unul dintre aceştia sau în cazul unei erori care ne este imputabilă, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a contacta webmasterului.

Utilizarea mărcilor și a siglelor aparținând Parlamentului European

Mărcile europarl®, europarltv®, myeuroparl®, Parlamentarium® și sigla Parlamentului European nu pot fi utilizate fără consimțământul prealabil al Parlamentului European.