Pravno obvestilo 

Omejitev odgovornosti

Spletišče Evropskega parlamenta želi izboljšati javni dostop do informacij o instituciji in o svojih dejavnostih.

Naš cilj je, da so te informacije čim bolj celovite, pravočasne in točne. Čim bo Evropski parlament obveščen o morebitnih napakah, bo te poskušal čimprej odpraviti. Parlament prevzema odgovornost samo za škodo, nastalo zaradi njegovih napak, pod pogoji, določenimi v zadnjem odstavku spodaj.

Informacije na tem spletišču so splošnega značaja in se kot take ne nanašajo na izpolnjevanje konkretnih potreb. To niso strokovni ali pravni nasveti (če potrebujete konkretne nasvete, vam priporočamo, da se posvetujete z ustrezno usposobljenim strokovnjakom).

Nekatere informacije, vključno s pretolmačenimi govori, pa tudi dokumenti, ki so na voljo na tem spletišču, niso ne natančne reprodukcije uradnih besedil ne natančni zapisniki parlamentarnih razprav. Uradna besedila, objavljena v Uradnem listu Evropske unije, so edina verodostojna. Če obstajajo razlike med elektronsko različico in natisnjenim besedilom, je edino verodostojno uradno besedilo, ki je objavljeno v papirnati izdaji Uradnega lista Evropske unije. Prav tako je verodostojen le govor v izvirniku ali njegov pregledani prevod.

Evropski parlament ne prevzema odgovornosti za posredno ali neposredno škodo, ki jo povzroči uporaba tega spletišča. Storili bomo vse, da bomo čim bolj omejili motnje zaradi tehničnih napak. Nekaterih podatkov oziroma informacij na spletišču namreč ni mogoče ustvariti ali strukturirati v datotekah ali formatih, ki bi bili brez napak. V tem primeru vam ne moremo zagotoviti, da storitev zaradi teh težav ne bo prekinjena ali motena na kakšen drug način. Evropski parlament zavrača tudi vsakršno odgovornost v primeru motenega prenosa podatkov zaradi različnih internetnih omrežij ali zaradi nezdružljivosti uporabnikovega brskalnika.

Evropski parlament ne more zagotoviti zanesljivosti ali aktualnosti informacij na tem spletišču, ki prihajajo iz zunanjih virov. Informacije na spletišču včasih prihajajo z zunanjih spletnih strani, ki so izven nadzora služb Evropskega parlamenta in za katere Evropski parlament ne more prevzeti nikakršne odgovornosti.

Izjava o omejitvi odgovornosti ne omejuje odgovornosti Evropskega parlamenta, ki izhaja iz člena 340 PDEU.

Avtorske pravice

Vsebina tega spletišča obsega besedilne podatke ter multimedijske elemente, kot so besedila, risbe, grafike, logi, ikone, slike, avdio in video odlomki, fotografije, uporabljeni programi in tehnologija, ki jih ščitijo nacionalni in mednarodni pravni predpisi o pravicah intelektualne lastnine.

Besedilni podatki in multimedijski elementi so izključna lastnina Evropske unije, ki jo predstavlja Evropski parlament in/ali njihovih avtorjev oziroma imetnikov pravic. Imetniki pravic intelektualne lastnine se odrečejo zahtevi po prikazu svojega imena ali kakršne koli druge oznake na elementih, ki jih prispevajo za to spletišče.

Uporabnik se zavezuje, da bo spoštoval pravice intelektualne lastnine, ki pripada Evropski uniji in tretjim strankam, ne glede na pravice in izjeme, ki jih predvidevajo morebitne nujne določbe.

Reprodukcija besedilnih podatkov in multimedijskih elementov, ki pripadajo Evropski uniji (in ki so označeni z besedilom © Evropska unija, [leto] – Vir: Evropski parlament; ali © Evropska unija, [leto] - EP) ali tretjim strankam (oznaka © zunanji vir, [leto]), in za katere si Evropska unija pridržuje pravice do uporabe, je dovoljena samo za nekomercialne namene ob spoštovanju celovitosti reproduciranih elementov ter ob omembi vira. Za reprodukcijo določenih podatkov lahko veljajo drugačni pogoji; v tem primeru podatke spremlja zaznamek, ki natančneje opredeljuje te pogoje.

Poleg tega mora biti pri vsaki delni reprodukciji podatkov ali multimedijskih elementov s spletišča navedena povezava URL na celotno vsebino ali na izvorno stran spletišča.

Uporabnik se zavezuje, da ne bo ne odstranil ne spremenil omemb pridržanih pravic, ki označujejo avtorja ali vir, ter da ne bo zaobšel tehničnih sredstev za zaščito dokumentov in multimedijskih elementov, kot so prepoved tiskanja ali prenosa ter vidne in nevidne oznake. Vsaka kršitev lahko privede do civilne in kazenske tožbe.

Prevod besedil ali dokumentov v jezike, ki niso uradne jezikovne različice, dostopne na spletišču, je dovoljen, če sta na vidnem mestu navedena vir in naslednje obvestilo, ki naj bo prevedeno v zadevni jezik:

„Prevedeno iz [navedite jezik] izvirnika, ki ga je Evropski parlament objavil na spletišču [navedite URL spletišča]: „© Evropska unija, [leto(a)] - Vir: Evropski parlament“; ali „© Evropska unija, [leto(a)] – EP“, [Ime imetnika avtorskih pravic za prevod] je v celoti odgovoren za prevod v [navedite ciljni jezik].“

Če obstaja dvom o identiteti omenjenih imetnikov ali o pogojih uporabe določenega elementa, se lahko za nadaljnje informacije obrnete na skrbnika spletišča.

Kljub temeljitim raziskavam je mogoče, da Evropskemu parlamentu ni bilo mogoče identificirati določenih avtorjev ali imetnikov pravic za dokumente na spletišču. Če ste eden od teh upravičencev ali če ste identificirali upravičenca, ali v primeru napake z naše strani, vas prosimo, da stopite v stik s skrbnikom spletišča.

Uporaba označb in logotipov Evropskega parlamenta

Označbe europarl®, europarltv®, myeuroparl®, Parlamentarium® in logotip Evropskega parlamenta se lahko uporabijo zgolj s predhodnim soglasjem Evropskega parlamenta.