skip to content
 
 
 
17/09/2020

EP ragina imtis veiksmų apsaugoti mažumas ir teisinę valstybę Lenkijoje

Nepagarba teismų nepriklausomumui ir LGBTI asmenų teisėms yra svarūs įrodymai, jog Lenkijoje pažeidžiamos ES vertybės, ketvirtadienį pareiškė Europos Parlamentas (EP). Rezoliucijoje jis reiškia susirūpinimą dėl teisėkūros ir rinkimų proceso, taip pat teismų nepriklausomumo ir pagrindinių teisių.

Už šią rezoliuciją balsavo 513 EP narių, prieš – 148, o susilaikė 33. EP nariai labai apgailestauja, kad padėtis itin pablogėjo nuo to laiko, kai 2017 m. Europos Komisija pradėjo 7 straipsnio procedūrą prieš Lenkiją. Jie ragina Tarybą ir Komisiją „vengti siaurai aiškinti teisinės valstybės principą“ ir naudotis visomis ES sutarties 7 straipsnyje numatytomis galimybėmis, atsižvelgiant į esamus pažeidimų įrodymus.

Pirmadienio diskusijos metu europarlamentarai aptarė kai kurių vietos valdžios institucijų, kurios savo teritorijas paskelbė „laisvomis nuo LGBTI zonomis“, atvejį ir ragino Europos Komisiją įvertinti, ar „Rete Lenford“ atvejis gali būti neteisėta diskriminacija užimtumo srityje. Rezoliucijoje EP labai apgailestauja dėl masinio arešto ir tolesnio elgesio su 48 LGBTI aktyvistais 2020 m. rugpjūčio 7 d., taip pat dėl oficialios Lenkijos episkopato pozicijos dėl „konversijos terapijos“.

Europarlamentarai labai susirūpinę dėl konstitucinės priežiūros įgaliojimų, kuriuos Lenkijos parlamentas perėmė 2015 m., pagreitintų teisėkūros procedūrų, rinkimų įstatymo pakeitimų ir rinkimų surengimo ekstremalios situacijos metu, taip pat reikšmingų teismų sistemos pokyčių, įskaitant teisėjų paskyrimo tvarką ir drausmines procedūras. Parlamentas taip pat reiškia susirūpinimą dėl saviraiškos, žiniasklaidos, susirinkimų ir asociacijų laisvių varžymo bei tam tikrų nevyriausybinių organizacijų stigmatizavimo.

Savo ruožtu EP nariai susirūpinę dėl faktinio lytinio švietimo kriminalizavimo ir drastiško abortų bei skubių kontracepcijos priemonių ribojimo, taip pat dėl moterų ir pažeidžiamų grupių diskriminavimo, prieš jas nukreiptų neapykantos kalbų ar net smurto. Šiame kontekste Parlamentui didelį susirūpinimą kelia paskelbtas Lenkijos pasitraukimas iš Stambulo konvencijos.

EP pranešėjas Juan Fernando López Aguilar (Socialistai ir demokratai, Ispanija) pažymėjo: „Plati parama šiai rezoliucijai yra geriausias atsakas į kalbas dėl „kairiųjų sąmokslo“. Lenkijos vyriausybė pamiršo, kad demokratija nėra susijusi su daugumos valdymu, bet su pagarba ES teisei, pliuralizmu, teise prieštarauti ir mažumų apsauga. Parlamentas yra priėmęs keletą rezoliucijų šia tema, o Komisija pradėjo keturias pažeidimo nagrinėjimo procedūras, tačiau Lenkijos valdžios institucijos vis dar atsisako gerbti europines vertybes ir toliau niekina Europos teisinę tvarką. Pats laikas ES Tarybai prasmingai užbaigti 7 straipsnio procedūrą.“