skip to content
 
 
 

ES informacijos šaltiniai

Norite sužinoti daugiau? Žemiau rasite nuorodas į įvairius informacijos šaltinius.

Europos Parlamento piliečių laiškų skyrius

Jei norite sužinoti daugiau apie Europos Parlamento veiklą, galias ir struktūrą, galite kreiptis į Piliečių informavimo skyrių (Ask EP). Čia rasite ir atsakymai į klausimus, kuriuos dažniausiai užduoda europiečiai.

Europa portalas

Europa – oficialus Europos Sąjungos informacijos portalas, kuris suteikia prieiga prie visų ES institucijų, agentūrų ir kitų įstaigų informacijos.

Jūsų Europa

Portalas „Jūsų Europa“ - pagrindinis informacijos apie ES piliečių teises ir galimybes šaltinis.

Portalas „Jūsų Europos patarėjas“

Apie Europą paprastai. Gyvenimas, darbas ir kelionės ES – pagalba ir patarimai. Atsakymai į klausimus apie automobilių registraciją kitose ES šalyse, dokumentus ir formalumus persikeliant į kitą ES šalį, pensijos perkėlimą ir t.t.

Europe Direct informacijos centrų tinklas Lietuvoje

„Europe Direct“ informacijos centrai yra visoje Europos Sąjungoje veikiantis informacijos sklaidos tinklas. „Europe Direct“ informacijos centrai teikia informaciją apie Europos Sąjungą. Informacijos centruose Jums atsakys į klausimus arba nurodys geriausią informacijos šaltinį. Be to, galite skambinti Europe Direct tarnybai nemokamu numeriu 0080067891011 darbo dienomis nuo 9.00 iki 18.00 val. bet kuria oficialiąja ES kalba.

Solvit tinklas

SOLVIT tinklas padeda spręsti problemas, kylančias dėl neteisingo ES teisės aktų taikymo vidaus ES rinkoje. Pagalbą įmonėms, organizacijoms ir pavieniams gyventojams teikia kiekvienos ES šalies, Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos nacionalinės administravimo institucijos, Lietuvos atveju – Ūkio ministerijos padalinys. SOLVIT paslaugos nemokamos.

Eurodesk tinklas jaunimui

Eurodesk yra Europos jaunimo informacijos tinklas, veikiantis 34 Europos šalyse ir teikiantis išskirtinę europinę informaciją, skirtą jaunimui ir dirbantiems su jaunimu. Eurodesk pagrindas yra informacija apie finansavimo programas, iš kurių yra finansuojamos jaunimo iniciatyvos bei mobilumas (studijos, stažuotės, darbas ir savanorystė) Europoje. Taip pat yra įtraukiama informacija kitomis jaunimui aktualiomis temoms.

EuroparlTV

Internetinė Europos Parlamento televizija: vaizdo reportažai, tiesioginės debatų transliacijos ir mokomieji filmukai.

EP Newshub

Puslapis, kuriame skelbiami Europos Parlamento narių, politinių grupių, komitetų įrašai, paskelbti jų tinklalapiuose, bloguose, Facebook, Twitter, Youtube ir kituose socialiniuose tinkluose.

Europos Parlamento tyrimai, analizės, studijos

Europos Sąjungos politika, ruošiami teisės aktai ir aktualijos mokslininkų ir tyrinėtojų akimis. Skirtingos temos, įvairų rūšių tyrimai: nuo studijų, poveikių analizių, viešosios nuomonės ataskaitų iki faktų suvestinių – visa tai rasite šiame puslapyje.