skip to content
 

Paskelbtas kvietimas teikti pasiūlymus dotacijoms nevyriausybinėms organizacijoms

Europos Parlamento (EP) Komunikacijos generalinis direktoratas paskelbė kvietimą teikti pasiūlymus nevyriausybinėms organizacijoms. Jos turi galimybę pretenduoti į dotacijas projektams, kuriais būtų skatinamas geresnis visuomenės supratimas apie Europos Parlamento vaidmenį mūsų gyvenime ir apie EP vaidmenį demokratijos procese. Šiuo kvietimu taip pat siekiama didinti pilietinį aktyvumą ir paskatinti rinkėjus balsuoti Europos Parlamento rinkimuose 2024 m.

Europos Parlamento nuotr.
Europos Parlamento nuotr.

Teikti paraiškas turi teisę nacionalinės ne pelno organizacijos arba jų grupės, turinčios juridinio asmens statusą, kurios propaguoja Europos vertybes, arba pelno nesiekiantys juridiniai asmenys ar jų grupės, atitinkančios numatytus kriterijus.

Numatyti du paraiškų teikimo etapai:
- 2023 m. gegužės 16 d. (pirmasis turas)
- 2023 m. rugsėjo 29 d. (antrasis turas).

Pareiškėjai gali pateikti po vieną pasiūlymą kiekviename iš dviejų turų, tačiau pagal šį kvietimą gali gauti tik vieną dotaciją. Dotacijų gavėjai turės apie dešimties mėnesių arba trumpesnį projekto laikotarpį. Jie turėtų būti baigti ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d. Projektai finansuojami bendrai (EP indėlis 5-60 tūkst. eurų). Paraiškas bus galima pradėti pildyti nuo balandžio 27 d.

Finansuojamų veiksmų tikslai:

- pagerinti Europos piliečių iš kuo įvairesnių visuomenės grupių suvokimą apie ES vaidmenį ir demokratines vertybes, suprasti EP teikiamą naudą, kaip EP veikia mūsų kasdienį gyvenimą ir kodėl svarbu balsuoti būsimas EP rinkimuose 2024m., taip pat ir stiprinti esamekartu.eu bendruomenę (įsitraukimą į demokratijos procesą).

- remti aktyvesnį nepartinį Europos piliečių ir kuo įvairesnių grupių organizacijų pilietinį įsitraukimą, kartu pabrėžiant balsavimo svarbą, taip skatinant aktyvų dalyvavimą (taip pat ir kaip pokyčių kūrėjus), daugiausia dėmesio skiriant rinkėjų sutelkimui artėjant Europos Parlamento rinkimų dienai (veikiant ir esamekartu.eu bendruomenėje).

Tikimasi, kad projektai sutelks vietines organizacijas ir aktyvius piliečius per mokymus, seminarus, konkursus, universitetų iniciatyvas, viktorinas, kampanijas socialiniuose tinkluose ir kitus aktyvaus įsitraukimo formatus. Taip pat tikimasi, kad jie prisidės prie dalyvaujamosios demokratijos kultūros vystymo ir pritrauks daugiau asmenų (ypač jaunimo) ir organizacijų į esamekartu.eu bendruomenę.

Gavę paramą, dotacijų gavėjai platformoje esamekartu.eu turės pateikti savo organizacijos profilį, kampanijas ir renginius. Visos organizuojamos veiklos turės tapti viešai prieinamu esamekartu.eu platformos turiniu.

Balandžio 27 d., ketvirtadienį, 11 val. Lietuvos laiku Europos Parlamentas rengia informacinę sesiją apie šį kvietimą. Jos metu bus pateikta vertingos informacijos apie paraiškų teikimo platformą, kaip tinkamai pateikti paraišką. Norintys dalyvauti prašome kreiptis e.paštu dovaidas.pabirzis@europarl.europa.eu ir atsiųsime Jums prisijungimo nuorodą.

Daugiau informacijos:

Kvietimo nuoroda Europos Parlamento puslapyje
Rekomendacijos dėl paraiškos rengimo ir užsiregistravimo bei pasiūlymų pateikimo internetu per ES finansavimo ir konkursų portalą
Išsami informacija apie duomenis, kuriuos pareiškėjai turės pateikti, kad gautų dotaciją