skip to content

 
 
 

Projekto medžiaga

Šiame puslapyje pateikiama projekto "Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės" mokymo medžiaga.

 .

PAMOKA APIE KONFERENCIJĄ DĖL EUROPOS ATEITIES - NAUJA

Konferencija dėl Europos ateities suteikia Europos Sąjungos piliečiams galimybę išsakyti savo nuomonę apie tai, kokios Europos jie tikisi. Viešos konsultacijos vyks iki 2021 m. spalio 31 d., o vėliau idėjos bus analizuojamos ir svarstomos Konferencijos plenarinėse posėdžiuose ir diskusijose. Norime, kad JŪS (mokytojai, mokiniai) išsakytumėte savo mintis aktualiais ES ateitį nulemsiančiais klausimais ir pateiktumėte jas Konferencijos platformoje.

Naujoji medžiaga padės užsiregistruoti Konferencijos platformoje, surengti Konferencijai skirtą pamoką (siūlome migracijos arba žaliosios ekonomikos temas), išnagrindėti skirtingus požiūrius ir problemas bei pateikti savo idėją Europai.

 .
 

PAMOKOS APIE ILGALAIKĮ ES BIUDŽETĄ

ZIP archyve rasite pamokų modulius, skirtus geografijos, matematikos ir ekonomikos pamokoms, o taip pat ir gaires integruotam kelių dalykų projektui ES biudžeto tema. Pamokos parengtos Žinių ekonomikos forumo ekspertų bendradarbiaujant su skirtingų dalykų mokytojais.

 .
 

MOKOMOJI MEDŽIAGA EUROPE@SCHOOL

Medžiagoje yra 7 dalys:

1. Susipažinimas su ES - žaidimas (Kahoot).

2. ES valstybės narės - žaidimas ir gairės mokytojui.

3. ES istorija - pristatymas, faktų apie ES žaidimas, laiko juostos.

4. ES kasdieniame gyvenime - pristatymas, žaidimas.

5. ES vertybės - pristatymas ir žaidimai.

6. Vaidmenų žaidimas „EP nario kėdėje“ - žaidimas ir gairės mokytojui.

7. Gebėjimas naudotis žiniasklaidos priemonėmis - gairės mokytojui ir prezentacija.

Atskirus failus kiekvienai temai rasite žemiau.

Žemiau rasite nuorodą į lentelę, kurioje pateiktos sąsajos tarp Lietuvoe bendrojo ugdymo programų temų ir mokomosios medžiagos modulių. Lentelė gali padėti susigaudyti tarp mokomisios medžiagos temų ir lengviau surasti priemones planuojamoms pamokoms.

 
 .
 

Pamokų moduliai

1 modulis "Demokratija ir Europos Parlamentas"

2 modulis "ES veikimas"

3 modulis "Europos vertybės"

4 modulis "Euras"

5 modulis "Pilietiškumas ir svarbiausios temos"

 .
 

Pratybų sąsiuvinis

SENOJI MEDŽIAGA: pratybų sąsiuvinis su aktyviais laukeliais, kuriuos galima pildyti kompiuteriu. Sąsiuvinys buvo išleistas 2016 metais, tad kai kurios jo dalys yra pasenusios: Europos Vadovų Tarybos nuotrauka (16 psl.), Europos Parlamento frakcijos ir narių pasiskirstymas (19 psl.), Europos Komisijos nuotrauka (20 psl.).

 

Iškilo klausimų?

MEPA programoje dalyvaujančios gimnazijos ir mokyklos kviečiamos prisijungti prie projektui skirtos Facebook grupės.

Mokyklų - Europos Parlamento ambasadorių Facebook grupė
 

Sutikimas filmuotis ir fotografuotis

Jei norėtume pasidalinti su mumis projekto metu darytomis nuotraukomis, prie jų pridėkite visų žmonių, esančių nuotraukose, leidimus fotografuoti ir naudoti jų nuotraukas EP biuro komunikacijoje. Pilnamečiai patys pildo formas, už nepilnamečius pasirašo tėvai arba globėjai. Formų reikia tuo atveju, jei asmenys nuotraukose yra aiškiai matomis ir atpažįstami (bendrai visos mokyklos nuotraukai sutikimų nereikės).