Alonso José PUERTA Alonso José PUERTA
Alonso José PUERTA
Испания

Роден : , Avilés (Asturias)

4-ти парламентарен мандат Alonso José PUERTA

Политически групи

 • 19-07-1994 / 05-01-1995 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Председател
 • 06-01-1995 / 19-07-1999 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Председател

Национални партии

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (Испания)

членове

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по институционални въпроси
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Русия
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Русия
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по институционални въпроси
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР

Заместник

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 09-02-1996 / 15-01-1997 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по транспорт и туризъм