Andrey NOVAKOV : Начална страница 

Член 

Комисия по бюджети 
Комисия по регионално развитие 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания 

Заместник 

Комисия по бюджетен контрол 
Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация за връзки с Израел 

Последни дейности 

Мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС (A9-0047/2019 - Lídia Pereira)  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка