Andrey NOVAKOV : Начална страница 

Член 

Комисия по регионално развитие 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания 

Заместник 

Комисия по бюджетен контрол 
Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация за връзки с Израел 

Последни дейности 

Обратна връзка