Petri SARVAMAA Petri SARVAMAA
Petri SARVAMAA

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Финландия - Kansallinen Kokoomus (Финландия)

Роден : ,

9-ти парламентарен мандат Petri SARVAMAA

Политически групи

  • 02-07-2019 ... : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

  • 02-07-2019 ... : Kansallinen Kokoomus (Финландия)

членове

  • 02-07-2019 ... : Комисия по бюджетен контрол
  • 02-07-2019 ... : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Заместник

  • 02-07-2019 ... : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg