Petri SARVAMAA
Petri SARVAMAA

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Финландия - Kansallinen Kokoomus (Финландия)

Роден : ,

Начална страница Petri SARVAMAA

Член

CONT
Комисия по бюджетен контрол
AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Заместник

BUDG
Комисия по бюджети
D-RU
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
D-US
Делегация за връзки със Съединените американски щати

Последни дейности

СТАНОВИЩЕ относно Европейския семестър за координация на икономическите политики 2024 г.

15-02-2024 BUDG_AD(2024)756095 PE756.095v02-00 BUDG
Становища в качеството на докладчик в сянка
Margarida MARQUES

Пропаганда в полза на Путин, финансирана със средства от ЕС

29-01-2024 E-000255/2024 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза и на Митнически орган на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 952/2013

26-01-2024 CONT_AD(2024)755970 PE755.970v03-00 CONT
Становища в качеството на докладчик
Petri SARVAMAA

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
09E115
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08028
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex