Biljana BORZAN : Начална страница 

Член 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация за връзки с държавите от Южна Азия 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония 

Последни дейности 

Проверка на пълномощията (A9-0015/2020 - Lucy Nethsingha) HR  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка