Nils TORVALDS : Начална страница 

Член 

Комисия по бюджети 
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Заместник 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Последни дейности 

Обратна връзка