Ruža TOMAŠIĆ : Начална страница 

Член 

Комисия по рибно стопанство 
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово 
Делегация за връзки с Канада 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Последни дейности 

Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария (B9-0032/2020) HR  
 
Писмени обяснения на вот 
COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие – Кунмин, 2020 г. (B9-0035/2020) HR  
 
Писмени обяснения на вот 
Дейности на Европейския омбудсман – годишен доклад за 2018 г. (A9-0032/2019 - Peter Jahr) HR  
 
Писмени обяснения на вот 
Ruža TOMAŠIĆ  
Ruža TOMAŠIĆ 

В EP NEWSHUB

Обратна връзка