Martina MICHELS : Начална страница 

Член 

Комисия по регионално развитие 
Делегация за връзки с Израел 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по култура и образование 
Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия 

Обратна връзка