Bernard ANTONY Bernard ANTONY
Bernard ANTONY
Франция

Роден : , Tarbes

2-ри парламентарен мандат Bernard ANTONY

Политически групи

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на Европейската десница - Член

Национални партии

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Front national (Франция)

членове

 • 26-07-1984 / 14-11-1984 : Комисия по бюджетите
 • 15-11-1984 / 18-04-1986 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 11-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки със страните от Машрека
 • 18-04-1986 / 20-01-1987 : Комисия по външноикономически отношения
 • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Делегация за връзки със страните от Машрека (Египет, Йордания, Ливан, Сирия)
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по външноикономически отношения
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация за връзки със страните от Машрека (Египет, Йордания, Ливан, Сирия)

Заместник

 • 24-09-1984 / 20-01-1987 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта
 • 17-10-1984 / 14-11-1984 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 16-04-1986 / 20-01-1987 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 16-04-1986 / 20-01-1987 : Комисия по социални въпроси и заетост
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по социални въпроси и заетост