Balázs HIDVÉGHI Balázs HIDVÉGHI
Balázs HIDVÉGHI

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Унгария - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Унгария)

Роден : , Budapest

Начална страница Balázs HIDVÉGHI

Член

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
ANIT
Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране
D-CL
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
D-US
Делегация за връзки със Съединените американски щати
DLAT
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник

AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
PECH
Комисия по рибно стопанство

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg