Demetris PAPADAKIS Demetris PAPADAKIS
Demetris PAPADAKIS

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Кипър - Movement for Social Democracy EDEK (Кипър)

Роден : , Ammochostos

Писмени обяснения на вот Demetris PAPADAKIS

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Стратегия на ЕС за хората с увреждания за периода след 2020 г. (B9-0123/2020) EL

18-06-2020

Υπερψήφισα την πρόταση για μια ολοκληρωμένη, φιλόδοξη και μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία για την περίοδο μετά το 2020, η οποία θα αντικατοπτρίζει την πολυμορφία των ατόμων με αναπηρία και τις ανάγκες τους, θα περιλαμβάνει φιλόδοξους και σαφείς στόχους, συμπεριλαμβανομένου ενός κοινού ορισμού σε επίπεδο ΕΕ για την «αναπηρία» σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ, θα ενσωματώνει σε όλες τις πολιτικές και όλους τους τομείς τα δικαιώματα όλων των ατόμων με αναπηρία, θα αντιμετωπίζει τις πολλαπλές και διατομεακές μορφές διακρίσεων που τα άτομα με αναπηρία μπορεί να βιώνουν και θα περιλαμβάνει μια ευαίσθητη προσέγγιση όσον αφορά τα παιδιά. Η έκθεση τονίζει τη σημασία να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και βοήθειας για τα άτομα με αναπηρία και είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο να καθοριστούν ελάχιστα πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη όλων των αναγκών των ατόμων με αναπηρία.

Искане за финансиране на биомедицински изследвания относно миалгичния енцефаломиелит (B9-0186/2020) EL

17-06-2020

Υπερψήφισα την έκθεση καθώς εκφράζονται ανησυχίες όσον αφορά την έλλειψη θεραπευτικών αγωγών και την τρέχουσα υποχρηματοδότηση της βιοϊατρικής έρευνας για τη μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα/σύνδρομο χρόνιας κόπωσης (ΜΕ/ΣΧΚ) στην ΕΕ. Η κοινότητα των ασθενών αισθάνεται ότι είναι αποκομμένη και ότι δεν εισακούονται οι επιθυμίες τους από τις δημόσιες αρχές και από το σύνολο της κοινωνίας, και εύλογα ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και την παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης ώστε να υποστηριχθεί η πρόοδος στον τομέα της έρευνας. Επιπρόσθετα, οι ασθενείς καταγγέλλουν τον στιγματισμό τους εξαιτίας της άγνοιας γύρω από τη νόσο αυτή. Είναι λοιπόν απαραίτητο να παράσχει η Επιτροπή πρόσθετη χρηματοδότηση και να δώσει προτεραιότητα σε έργα που εστιάζουν ειδικότερα στη βιοϊατρική έρευνα για τη ΜΕ/ΣΧΚ, με γνώμονα την ανάπτυξη και την επικύρωση μιας βιοϊατρικής διαγνωστικής δοκιμής και αποτελεσματικών βιοϊατρικών θεραπευτικών αγωγών με δυνατότητα ίασης της νόσου ή μετριασμού των επιπτώσεών της.

Проект на коригиращ бюджет № 4/2020: предложение за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Португалия, Испания, Италия и Австрия (A9-0106/2020 - Monika Hohlmeier) EL

17-06-2020

Υπερψήφισα την έκθεση για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ποσό ύψους 278 993 814 EUR με σκοπό την παροχή βοήθειας στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία μετά από φυσικές καταστροφές που σημειώθηκαν στα εν λόγω κράτη μέλη κατά τη διάρκεια του 2019. Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως στόχο να επιτρέψει στην Ένωση να αντιδρά με ταχύ, αποτελεσματικό και ευέλικτο τρόπο σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης, ώστε να εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τον πληθυσμό των περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Временни правила относно въздухоплавателните услуги EL

15-05-2020

Η πανδημία COVID-19 είχε σοβαρές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της οικονομίας των κρατών μελών της ΕΕ. Ειδικότερα, ο τομέας των αερομεταφορών δέχτηκε σοβαρό πλήγμα. Δεδομένης της σημαντικής συμβολής του τομέα των αερομεταφορών στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στον εν λόγω τομέα μπορεί να έχει ευρύτερες συνέπειες για την οικονομία της ΕΕ, καθώς και για τη συνδεσιμότητα, το εμπόριο, την οικονομική προσιτότητα και την επιλογή μετακινήσεων, οι οποίες θα γίνουν αισθητές για παρατεταμένη περίοδο. Γι’ αυτόν τον λόγο, υπερψήφισα την έκθεση που προτείνει την προσωρινή τροποποίηση μιας σειράς διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας που σχετίζεται με τις αερομεταφορές, ώστε να μπορέσουν η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές να αντιμετωπίσουν ευκολότερα ορισμένες αρνητικές συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και να μετριάσουν τις επιπτώσεις στον τομέα των αερομεταφορών για τη διάρκεια της κρίσης.

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (A9-0030/2020 - Joachim Stanisław Brudziński) EL

14-05-2020

Υπερψήφισα την πρόταση να χορηγηθεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2018. Η κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» έχει ως σκοπό να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εμπορικών εφαρμογών και συνεπώς να διευκολύνει τις περαιτέρω προσπάθειες της βιομηχανίας για ταχεία διάδοση των τεχνολογιών κυψελών καυσίμου και υδρογόνου.

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“ (A9-0032/2020 - Ryszard Antoni Legutko) EL

14-05-2020

Υπερψήφισα την πρόταση να χορηγηθεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2018. Οι κύριοι στόχοι της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 είναι να υπάρξει σημαντική βελτίωση ως προς τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των αεροναυπηγικών τεχνολογιών και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αεροπορίας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι στόχοι της κοινής επιχείρησης θα πρέπει να προσαρμοστούν, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για την προοδευτική απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (A9-0034/2020 - Ryszard Antoni Legutko) EL

14-05-2020

Υπερψήφισα την πρόταση να χορηγηθεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2018. Στόχος της κοινής επιχείρησης είναι να φέρει σε επαφή όλους τους σχετικούς ενδιαφερομένους και να συμβάλει στην καθιέρωση της Ένωσης ως βασικού παράγοντα στην έρευνα, την παρουσίαση και την εκκίνηση εφαρμογής προηγμένων βιοπροϊόντων και βιοκαυσίμων. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση λειτούργησε αποτελεσματικά και ότι οι μέσες επιδόσεις της σε σχέση με τους τρεις κύριους δείκτες επιδόσεων του προγράμματος «Ορίζων 2020» υπερβαίνουν τους καθορισμένους στόχους το 2018.

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за околна среда (A9-0064/2020 - Ryszard Czarnecki) EL

14-05-2020

Υπερψήφισα την πρόταση να χορηγηθεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018. Ο Οργανισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την παροχή ποιοτικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντός μας ο οποίος αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία δεδομένης της τεράστιας πρόκλησης που αντιμετωπίζει η Ένωση όσον αφορά τόσο την αντιμετώπιση της κρίσης που διέρχονται το κλίμα και η βιοποικιλότητα όσο και την εξεύρεση λύσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Είναι επίσης σημαντικό ότι ο Οργανισμός πέτυχε τους στόχους του για το 2018, όπως αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού, και παρείχε στους ευρωπαϊκούς φορείς λήψης αποφάσεων και στους Ευρωπαίους πολίτες πρόσβαση σε επίκαιρες και συναφείς πληροφορίες.

Споразумение между ЕС и Черна гора за статуса на действията, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Черна гора (A9-0018/2020 - Bettina Vollath) EL

13-05-2020

Η προτεινόμενη απόφαση του Συμβουλίου αποβλέπει στην έγκριση της συμφωνίας περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαυροβουνίου με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής («ο Οργανισμός») στο Μαυροβούνιο, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή.
Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 προβλέπει διάφορες δυνατότητες συνεργασίας του Οργανισμού με τρίτες χώρες. Η έννοια της συμφωνίας περί καθεστώτος είναι η παροχή ενός νομικά δεσμευτικού πλαισίου για τις δραστηριότητες του Οργανισμού, βάσει του οποίου τα μέλη της ομάδας με εκτελεστικές αρμοδιότητες θα αναπτύσσονται στο έδαφος της τρίτης χώρας.
Ο σκοπός της συμφωνίας περί καθεστώτος είναι η παροχή νομικά δεσμευτικού πλαισίου στο οποίο θα πρέπει να καθορίζονται το εύρος της επιχείρησης, οι κανόνες περί αστικής και ποινικής ευθύνης και τα καθήκοντα και οι εξουσίες των μελών των ομάδων που αναπτύσσονται. Οι συμφωνίες περί καθεστώτος θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και θα πρέπει να θεσπίζουν ειδικούς μηχανισμούς καταγγελιών που θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων.
Για όλους αυτούς τους λόγους υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση.

Споразумение между ЕС и Сърбия за статуса на действията, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Сърбия (A9-0019/2020 - Bettina Vollath) EL

13-05-2020

Ως σκιώδης εισηγητής για την έκθεση προόδου της Σερβίας, εκ μέρους της πολιτικής ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, θεωρώ ότι η σύναψη επίσημων, νομικά δεσμευτικών συμφωνιών στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού με τρίτες χώρες είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της διαφάνειας, του δημόσιου ελέγχου και της δημοκρατικής εποπτείας της εν λόγω συνεργασίας.
Ως εκ τούτου, η σύναψη συμφωνιών περί καθεστώτος είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας της επιχειρησιακής συνεργασίας του Οργανισμού με τρίτες χώρες, αλλά και για την εξασφάλιση σαφούς πλαισίου συνεργασίας με τρίτες χώρες, σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτή η συμφωνία θα καταστήσει δυνατή τη διεξαγωγή κοινών επιχειρήσεων, ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα και/ή επιχειρήσεων επιστροφής στο έδαφος της Σερβίας με τη συμμετοχή του Οργανισμού.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg