Yana TOOM Yana TOOM
Yana TOOM

група „Renew Europe“

Член

Естония - Eesti Keskerakond (Естония)

Роден : , Tallinn

Становища в качеството на докладчик в сянка Yana TOOM

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонда за справедлив преход

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650398 PE650.398v02-00 EMPL
Mounir SATOURI

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

27-09-2019 EMPL_AD(2019)639697 PE639.697v02-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg