Luděk NIEDERMAYER : Биография 

Оригинална версия : CS 

Биография (Данни, публикувани изключително на отговорност на члена на ЕП)  
Актуализиране: 24/02/2015 

Образование (документи за завършено образование и дипломи) 

  • 1989-1989 : Университет, естествени науки: доктор на естествените науки в областта на теоретичната кибернетика, математическата информатика и теорията на системите, Университет „Ян Евангелиста Пуркине“, Бърно

Професионална кариера 

  • 1991-2008 : Чешка народна банка, експерт, директор, член на Банковия съвет, заместник-гуверньор (публична служба/правителство)
  • 2008-2014 : „Делойт Чешка република“, директор (частен сектор)

Професионална кариера 

Заемани длъжности в институциите на ЕС  
  • 2005-2008 : Икономически и финансов комитет – член
Заемани длъжности в други международни организации  
  • 2000-2008 : Член на работни групи на Банката за международни разплащания, представител на Чешката република на заседанията на Международния валутен фонд/Международната банка за възстановяване и развитие

Други дейности 

  • 2005-2008 : Началник на научния борд на директорите на Чешката банкова асоциация – член на екип: 1) анализ на конкурентоспособността на Чешката република 2) анализ на приоритетите на изследванията в Чешката република
  • 2007-2008 : Член на групата за анализ на регулаторното въздействие (RIA)

Отличия 

  • Златен медал на Масариковия университет, Бърно, 2009 г.

Обратна връзка