Luděk NIEDERMAYER : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по икономически и парични въпроси 

Член 

Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация за връзки с Корейския полуостров 

Обратна връзка