Dita CHARANZOVÁ : Начална страница 

Заместник-председател 

PE  
Европейски парламент 

Отговорности като заместник-председател: 

  • Сигурност (в тясно сътрудничество с председателя)
  • Председател на Комисията по присъждането на Наградата за европейски гражданин
  • Работна група по сгради, транспорт и екологосъобразен Парламент (отговаря за сигурността), член
  • Сигурност в областта на информатиката и телекомуникациите, Работна група относно стратегията за иновации в областта на ИКТ (отговаря за сигурността в областта на ИТ), член
  • Връзки с органите на Франция, Белгия и Люксембург относно седалището и местата на работа (допълнителна отговорност)
  • Връзки с националните парламенти (допълнителна отговорност)
  • Замества председателя във връзка с Латинска Америка (със зам.-председателя Касталдо)

Член 

BURO  
Бюро на Европейския парламент 
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Комисия по международна търговия 
Делегация за връзки с Меркосур 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Последни дейности 

Обратна връзка