Tomáš ZDECHOVSKÝ : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по заетост и социални въпроси 

Член 

Комисия по бюджетен контрол 
Делегация за връзки с Япония 
Делегация за връзки с държавите от Южна Азия 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Обратна връзка