Henna VIRKKUNEN
Henna VIRKKUNEN

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Финландия - Kansallinen Kokoomus (Финландия)

Роден : , Joutsa

Начална страница Henna VIRKKUNEN

Член

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
TRAN
Комисия по транспорт и туризъм
DARP
Делегация за връзки с Арабския полуостров
DACP
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея ОДАКТБ – ЕС
DAFR
Делегация в Парламентарната асамблея Африка – ЕС

Последни дейности

The suitability of AdBlue in Arctic conditions EN

15-04-2024 P-001106/2024 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Скрининг на граждани на трети държави на външните граници - Европейска информационна система за съдимост - граждани на трети държави - Обща процедура за международна закрила в Съюза - Създаване на процедура на границата за връщане и изменение на Регламент (ЕС) 2021/1148 - Управление на убежището и миграцията - Справяне със ситуации на криза и форсмажорни обстоятелства - Създаване на система "Евродак" за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед на ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на самоличността на незаконно пребиваващи граждани на трети държави или лица без гражданство и за молбите за сравнение с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и от Европол за целите на правоприлагането (преработен текст) - Рамка на Съюза за презаселване - Стандарти за условията, на които трябва да отговарят гражданите на трети държави или лицата без гражданство, за да може да им бъде предоставена международна закрила - Стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (преработен текст) (oбщо разискване - Пакет за миграцията и убежището) FI

10-04-2024 P9_CRE-PROV(2024)04-10(1-137-5000)
Участие в пленарните заседания

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
09E165
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08057
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex