Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по рибно стопанство 

Член 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация за връзки с Южна Африка 

Заместник 

Делегация за връзки с Канада 

Последни дейности 

Финансова помощ за държавите членки с цел покриване на сериозната финансова тежест, която ще понесат вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение (A9-0020/2019 - Younous Omarjee) PT  
 
Писмени обяснения на вот 
Възражение съгласно член 112: даване на частично разрешение за използването на хромен триоксид (Cromomed S.A. и други) (B9-0151/2019) PT  
 
Писмени обяснения на вот 
Положението с оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове - публично докладване по държави (B9-0117/2019) PT  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка