Petras AUŠTREVIČIUS Petras AUŠTREVIČIUS
Petras AUŠTREVIČIUS

група „Renew Europe“

Член

Литва - Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (Литва)

Роден : , Vilnius

Начална страница Petras AUŠTREVIČIUS

Председател

D-AF
Делегация за връзки с Афганистан

Член

CPDE
Съвет на председателите на делегации
AFET
Комисия по външни работи
SEDE
Подкомисия по сигурност и отбрана
D-UA
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна
DEPA
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
DNAT
Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО

Заместник

TRAN
Комисия по транспорт и туризъм
DROI
Подкомисия по правата на човека
INGE
Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз
D-BY
Делегация за връзки с Беларус

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg