Tiziana BEGHIN Tiziana BEGHIN
Tiziana BEGHIN

Независими членове

Италия - Movimento 5 Stelle (Италия)

Роден : , Genova

Участие в пленарните заседания Tiziana BEGHIN

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg