Jens GIESEKE Jens GIESEKE
Jens GIESEKE

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Германия - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Роден : , Lingen

Начална страница Jens GIESEKE

Заместник-председател

DCAM
Делегация за връзки с държавите от Централна Америка

Член

TRAN
Комисия по транспорт и туризъм
DLAT
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
D-IN
Делегация за връзки с Индия

Последни дейности

МСП и едно по-добро регулиране (разискване) DE

10-02-2020 P9_CRE-REV(2020)02-10(1-172-0000)
Участие в пленарните заседания

Малки и средни предприятия и по-добро регулиране

09-01-2020 O-000003/2020 Комисията
Въпроси, изискващи устен отговор

Plastic packaging EN

09-01-2020 E-000125/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg