Sven SCHULZE Sven SCHULZE
Sven SCHULZE

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Германия - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Роден : , Quedlinburg

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Sven SCHULZE

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Side-marker lights for cars EN

29-09-2020 E-005312/2020 Комисията

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg