Maria NOICHL
Maria NOICHL

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Германия - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

Роден : , Rosenheim

Начална страница Maria NOICHL

Член

AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
FEMM
Комисия по правата на жените и равенството между половете
DMED
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
DACP
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея ОДАКТБ – ЕС
DAFR
Делегация в Парламентарната асамблея Африка – ЕС

Заместник

DEVE
Комисия по развитие
DROI
Подкомисия по правата на човека
D-ZA
Делегация за връзки с Южна Африка

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12G108
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T07045
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex